Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Šiuolaikinio meno centro modernizavimas

Projektas „Šiuolaikinio meno centro modernizavimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0017 finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ ir Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0001 finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ lėšomis. Šiuolaikinio meno centro modernizavimui skirta 4 175 534 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Planuojama projekto pabaiga 2023 m. gruodžio 31 d.

 

PROJEKTO SANTRAUKA

Šiuolaikinio meno centras Vilniuje yra didžiausia Baltijos šalyse šiuolaikinio meno parodoms skirta institucija, kuri specializuojasi pristatant naujausią, aktualiausią, alternatyviausią Lietuvos ir visų pasaulio šalių menininkų kūrybą, rengia didžiulės apimties tarptautinius šiuolaikinio meno renginius. ŠMC siekia įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1.-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ ir 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.1-VIPA-T-113 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ investicijų projektą „Šiuolaikinio meno centro modernizavimas“.

Projekto tikslas – gerinti Šiuolaikinio meno centre teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą įdiegiant naujas energetinio naudingumo priemones. Siekiant įgyvendinti šį tikslą būtina modernizuoti Šiuolaikinio meno centro infrastruktūrą. Projekto tikslinės grupės yra Lietuvos ir užsienio šalių lankytojai, menininkai, parodų dalyviai, kuratoriai, įstaigos personalas. Projektas įgyvendinamas panaudojant Šiuolaikinio meno centro žmogiškuosius išteklius ir pasitelkiant specialistus ir ekspertus iš kitų institucijų. Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuotos pastato šildymo, elektros sistemos, atnaujintos priešgaisrinės, nuotekų, vėdinimo sistemos. Pakeisti langai ir durys, apšildytos pastato sienos, stogas ir perdangos. Taip pat numatoma suremontuoti parodinės ir pagalbinės erdves, modernizuoti kino, konferencijų sales, sandėliavimo ir kitas pagalbines patalpas, atnaujinti esamą ir įsigyti naują vaizdo ir garso bei įrangą medžio ir metalo dirbtuvėms (skirta pasirengimui parodoms ir jų instaliavimui, eksponatų ir patalpų parodoms ir renginiams parengimui). Sėkmingai įgyvendintas projektas leis padidinti lankytojų ir jų centre praleidžiamo laiko kiekį, sukurti geresnes sąlygas teikiamų ir naujų paslaugų prieinamumui, sudarys galimybę tinkamai pristatyti ir saugoti meno kūrinius, padidins renginių kiekį ir leis organizuoti konkurencingas programas, sudarys geresnes sąlygas žymiems menininkams kurti ir pristatyti savo kūrybą, pagerės darbo sąlygos centro darbuotojams.

 

PROJEKTO TIKSLAS

Gerinti šiuolaikinio meno centre teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę ir didinti prieinamumą. Įdiegiant naujas energetines poriemones sumažinti Šiuolaikinio meno centro pastato bendrą energijos suvartojimą.

 

PROJEKTO UŽDAVINYS

Įdiegiant naujas energetines priemones, modernizuoti šiuolaikinio meno centro infrastruktūrą pagal visuomenės ir vietos bendruomenės poreikius.