Parodos atidarymas: lapkričio 23 d., šeštadienį, 14 val.

Parodoje arba asamblėjoje „Veikėjų kuriamas scenarijus“ Briuselyje įsikūręs kolektyvas pavadinimu „Agentūra“ iškelia seriją „atvejų“ iš savo tęstinio „atvejų sąrašo“. Pasitelkdama intelektinės nuosavybės teisės diskursą, „Agentūra“ šioje asamblėjoje svarsto klausimą, „kaip idėjos gali būti įtraukiamos į meno praktikas?“ Parodoje sutelkiamas dėmesys į kontraversijas, susijusias su personažais ir istorijų veikėjais.

Tokie personažai kaip Jamesas Bondas, vėžliukai nindzės, peliukas Mickey, Rocky, Sherlockas Holmsas, Samas Spade‘as, Supermenas, Tarzanas, Urvinė moteris, Wonder Woman ir kt. gyvena savo gyvenimą įvairiais būdais pasirodydami skirtingose medijose. Tam, kad pradėtų veikti autorių teisių apsauga, kūrinys privalo būti „originalus kūrybinės veiklos rezultatas, išreikštas kokia nors objektyvia forma”. Tačiau istorijų personažai vystosi ir keičiasi, pasirodydami vis naujais pavidalais, ir taip veikiau panašėdami ne į formą, o į idėją, kuriai intelektinės nuosavybės apsauga netaikoma. Kuo labiau apibrėžta yra veikėjų ir herojų išraiškos forma ir medijos, tuo didesnę apsaugą jie įgyja. Tačiau kalbant apie personažus atriboti idėją nuo išraiškos dažnai yra labai sunku.

Asamblėjos metu apie tai paliudys atrinkti atvejai. Pavyzdžiui, „Atvejis 000994“ (Samo Spade‘o nuotykiai, „The Kandy Tooth“) simbolizuoja konfliktą tarp kino studijos „Warner Bros“ ir komercinio Amerikos televizijos tinklo CBS dėl radijo laidos „The Kandy Tooth“ (1946-1948). Šioje laidoje privataus seklio Samo Spade‘o personažas dingusio danties paieškoje veikia kartu su personažais iš kito filmo – „The Maltese Falcon“ (1941). Teisminio proceso metu byloje „Warner Bros v. CBS“ teisėjas Stephens sprendė, ar pats Samo Spade‘o personažas gali būti sutapatinamas su pasakojama istorija, ar tik laikomas įrankiu istorijai papasakoti.

Parodos metu įvyks du susirinkimai. Grupė suinteresuotų svečių bus kviečiami abejoti ir kitaip reaguoti į diskusijai pateikiamus atvejus. Abu susirinkimai vyks pačioje parodoje gruodžio 14 d. ir sausio 18 d.

Agentūra:

„Agentūra“ yra bendrinis Briuselyje įsikūrusios iniciatyvos pavadinimas. 1992 m. ją įkūrė Kobe Matthys. „Agentūrą“ sudaro augantis atvejų, kurie nepaklūsta kategorijoms „gamta“ ir „kultūra“, sąrašas. Šie atvejai atsiranda iš teisminių bylų arba kontraversijų dėl intelektinės nuosavybės (autorių teisių, patentų, prekių ženklų, ir t.t.). Moderni intelektinės nuosavybės samprata iš esmės remiasi prielaida, kad „gamta“ ir „kultūra“ yra atskiros kategorijos, nors daugybėje meno praktikų toks skirstymas yra neįmanomas. Todėl kiekviena „Agentūros“ asamblėja iškelia vis naują nepatogų klausimą. Šie klausimai topologiniu metodu nagrinėja intelektinės nuosavybės apsaugos aparatą ir jo veikimo pasekmes meno praktikų ekologijai.

Pastaruoju laiku „Agentūros“ asamblėjos vyko Les Laboratoires d’ Aubervilliers, Aubervilliers, Prancūzijoje (2012), Objectif-Exhibitions, Antverpene (2011), The Showroom, Londone (2011), Šiuolaikinio meno muziejuje, St. Louis (2010), parodose „Curiosity“, Turner Contemporary, Kente (2013), „Resonance“, Goethe Institute, Niujorke, „Mind the System, Find the Gap“ Z33, Hasselte (2012), „Animism“ Extra City, MUHKA, Antverpene, Berno Kunsthalėje, Generali Foundation, Vienoje, Haus der Kulturen der Welt, Berlyne (2009-2012), „Grand Domestic Revolution“ Casco, Utrechte (2011-2012), „Speech Matters“, Venecijos bienalėje (2011), „Watchmen, Liars, Dreamers” Le Plateau, Paryžiuje (2010) ir kitur.

Kuratorė: Monika Lipšic

Parodą remia: Belgijos flamandų bendruomenė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.