Algimantas Kunčius žinomas kaip vienas ryškiausių vyresniosios kartos lietuvių fotografų ir ilgametis žurnalo „Kultūros barai“ fotoreporteris bei fotografijos skyriaus redaktorius, sukūręs portretų serijas „Susitikimai“ (1964–1984) ir „Sekmadieniai“ (1968–1985), įamžinęs miestus fotografijų cikluose „Miunchenas balandyje“ (1990) ir „Vilniaus gatvėse“ (nuo 1975). Už peizažinių fotografijų seriją „Tolių vaizdai“, 2001 metais išleistą knygos formatu, Kunčiui suteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija.

1979–1984 m. Kunčiaus kūryboje buvo neilgas laikotarpis, kai jis aktyviai filmavo 16 mm kamera. Šioje parodoje pristatomi filmai iš tuo metu sukaupto neformalaus kino archyvo yra savita fotografine filmavimo maniera sukurti vietos ir žmonių portretai. Laisva kamera fiksuodamas savo asmeninę ir kultūrinę aplinką, menininkas įamžino scenografą Liudą Truikį, tapytojus Antaną Gudaitį ir Augustiną Savicką, teatro režisierių Juozą Miltinį, muzikologą Vytautą Landsbergį, filosofą Romualdą Ozolą, dailėtyrininkę Haliną Kairiūkštytę-Jacinienę, fotografą Antaną Sutkų, dainininkę Giedrę Kaukaitę ir daug kitų lietuvių menininkų bei kultūros veikėjų.

Dauguma Kunčiaus filmų skaitmenizuoti specialiai šiai parodai ir viešai bus pristatomi pirmą kartą.

Iliustracija: Kadras iš Algimanto Kunčiaus 16 mm filmo Vilniaus menininkai tapytojo Viktoro Vizgirdos jubiliejinėje 80-mečio parodoje. Valstybinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas. 1984

Parodos rėmėjas: Kultūros rėmimo fondas