Kuratorė:
Kathrin Becker

Menininkai:
Akademinio pasiruošimo grupė
Arnis Balčus
Thomas Demand
Olafur Eliasson
Jens Haaning & Peter Land
Annika von Hausswolff
Pertii Kekarainen
Vladislav Mamyshev-Monro
Mariola Przyjemska
Mark Raidpere
Heli =Rekula
Annica Karlsson Rixon
Torbjorn Rodland
Miron Schmückle
Anatolij Shuravlev
Peter Skovgaard
Vibeke Tandberg
Wolfgang Tillmans
Artur Zmijewski

Parodoje buvo eksponuojamos fotografijos iš Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Rusijos, Suomijos, Švedijos ir Vokietijos.

Ji stengiasi nustatyti kaip naujų technologijų irkasdienybės greičio sąlygota globalizacija (drauge su globaline masine kultūra, pop muzika, MTV, jaunimo kultūros reiškiniais ir vartotojiškumu)pasireiškia šiuolaikinės meno scenos vizualinių kodų „internacionalizacija“.

„Ar girdi mane?“ konceptas apėmė fotografiją kaipmeninės išraiškos priemonę ir 10 Baltijos regiono šalių, Ars Baltica iniciatyvos narių. Akivaizdūs kultūriniai ir istoriniai skirtumai šias šalis skiria (pvz., penkios iš jų yra ekskomunistinės valstybės (be Vokietijos), tačiau drauge jos yra globalinio kaimo dalis. Šia prasme Baltijosregionas yra pasaulio kultūrinių, socialinių ir politinių reiškinių modelis, idealus pars pro toto.

„Ar girdi mane?“ įžvelgia sėkmingą meno scenos „internacionalizaciją“. Tai nurodo parodos pavadinimas, drauge teigdamas, kad internacionalizacija paskatino vizualinės meno kalbos demokratizaciją. Logiška išvada, kylanti iš šiuolaikinio meno produkcijos apmąstymų, yra ta, kad nacionalinio charakterio kontempliacijos ir susirūpinimas kultūrinio paveldo saugojimu silpsta vis sparčiau.

„Ar girdi mane?“ – ne teminė paroda. Tačiau tyrinėjant parodoje dalyvaujančių šalių meninę kultūrą, išryškėjo tam tikros temos, jungiančios skirtingai išreikštus požiūrius: takaus identiteto vaizdai (Akademinio pasiruošimo grupė, Arnis Balčus, Vladislav Mamyšev-Monro, Mark Raidpere, Vibeke Tandberg), vyriškumo ir moteriškumo reprezentacijos (Annika von Hausswolff, Heli Rekula, Annica Karlsson Rixon, Torbjurn Rodland, Miron Schmukle, Wolfgang Tillmans, Artur Zmijevski), erdvės konstravimas (Thomas Demand, Jens Haaning & Peter Land, Pertii Kekarainen, Annica Karlsson Rixon, Torbjorn Rodland, Anatolij Shuravlev, Wolfgang Tillmans), gamtos konstravimas (Olafur Eliasson, Annika von Hausswolf, Torbjonr Rodland, Miron Schmuckle, Peter Skovgaard) ir „žiniaslaidos konstruktai“ (Mariola Przyjemska, Anatolij Shuravlev).