2001 m. kovo 9. Šiuolaikinio meno centre vyko parodos „Egzotika” atidarymas, kurio metu Artūras Raila pristatė savo tęstinį solo projektą „Dalyvavimas/Vytautė”. Šiame darbe toliau buvo eksploatuojamos socialinio dizaino strategijos, kurias Vilniaus menininkas nuosekliai plėtoja ir skatina nuo paskutinio dešimtmečio vidurio.

Pirma projekto „Dalyvavimas/Vytautė” dalis buvo pristatyta 2000 m. Turku mieste Suomijoje vykusioje „Realm of Senses” parodoje. Joje kaip ir Vilniuje dalyvavo jauna lietuvių kilmės Londono menininkė Vytautė Kuzmickaitė/Vita Zaman. Pagal Artūro Railos nustatytą schemą, Vytautė parodoje atstovavo jį patį, t.y. veikė į parodą Suomijoje pakviesto Lietuvos menininko Artūro Railos teisėmis. Būdamas oficialus parodos dalyvis, pakviestas pristatyti savo kūrinį, Raila pasirinko sudėtinį meno sistemos kritikos aktą ir liko namuose.

Kaip žinoma, nuolatinis dalyvavimas ir reprezentavimas yra vieni dominuojačių meno sistemos veikimo būdų. Dalyvio rolė neatsiejama nuo bet kokio lokalaus arba tarptautinio kolektyvinio projekto. Čia ji dažniausiai redukuojama į grynai politinę kategoriją, patvirtinančią sistemos veikimą ir racionalų kultūrai skirtų valstybės lėšų paskirstymą. Dalyvis dalyvauja tam, kad veiktų sistema. Savo projekte „Dalyvavimas/Vytautė” Artūras Raila nusempluoja savaime suprantamą, todėl dažniausiai nepastebimą, sistemos rolę ir išplėtoja ją socialiai aktyviu pavidalu. Jo projekte kultūros organizavimo mechanizmų kritika tampa svarbesni už jos turinio gamybą.

Šioje vietoje svarbią rolę atliko dar vienas meno sistemos veiksnys – žiniasklaida. LRT kultūros laida „Spastai” ir „Mūzų malūnas” iš Vytautės ėmė išskirtinį interviu (žr. foto) apie Artūro Railos projektą ir būdus integruotis į Vakarų meno sistemą, kai ji, kaip ir kiekvienas atidarymo dalyvis, apžiūrinėjo „Egzotikos” parodą.

Raimundas Malašauskas