Artūras Raila gimė 1962 m., 1983 – 1989 m. studijavo Vilniaus Dailės akademijoje, skulptūros katedroje. Ankstyvesniu kūrybiniu laikotarpiu kūrė skulptūrinius objektus, vėliau savo kūrybą dematerializavo įvairiomis socialiai angažuotomis akcijomis, videodarbais.

Artūro Railos filme „Mergaitė nekalta“ panaudotos Vilniaus M. K. Čiurlionio menų gimnazijos mokinių Rudens semestro darbų peržiūros, įvykusios 1998 m. spalio 30 d., dailės skyriaus archyvinė videomedžiaga. Videofilme rodomas vertinimo komisijos dabas, sprendžiant menines bei pedagogines problemas.

„Raila nusprendžia padaryti nekaltumą nepažeisdamas nekaltos formos. Kaip Nabokovo Humbertas Humbertas.
Nepageidaujamą laikinumą išreiškė:

1) artimesni asmeniniai santykiai;
2) nykstantis kūnas;
3) serijinis daiktas.

Atitinkamai tai reiškė: nepedagogiška, neobjektyvu, nerimta; kam to reikia jauniems žmonėms; tokie skirti tik išmesti.

Raila beveik be fizinės intervencijos visus tris punktus sintezavo į nekaltą meno kūrinį. MN padarytas naudojant “tyrą” medžiagą: mėgėjišką (skirtą neprofesionalams) vaizdajuostę, mokinės (neprofesionalės) fotodarbus, iš vaizdajuostės iššifruotą ir skrajutėje pateiktą diskusijos tekstą. Kaip buvo, taip ir liko. Viskas, ką padarė Raila, – minėtai medžiagai suteikė pavadinimą, šiek tiek sumontuotai juostai padarė titrus. Pasielgė švelniai, beveik kaip Jeremy Ironsas su nekaltybės kamuojama Liv.“ — Venta Girdzau