Dalios Dūdėnaitės ir Elenos Narbutaitės paroda, nauju pavidalu grįžusi iš Milano Peep-Hole meno centro, kur ji buvo pristatyta 2011 m. pavasarį.

 

„…pavyzdžiui, degalinių nebūtų buvę įmanoma pastebėti nesujungus daugiau miestų ir pasaulio vietų. Vilnius yra prisiminimas ir modelis šiai parodai, dėl savo specifinio urbanistinio išplanavimo savybių jis kartais labai tiesiogiai iliustruoja įvairias žodžio „miegalius“ reikšmes – „miegaliumi“ vadinamas reiškinys, kuris jau egzistuoja ir daro įtaką savo aplinkai, bet dar nėra pastebėtas, suvoktas.

Įsivaizduokim miestą, kuris jau pastatytas – parduotuvės, kirpyklos, mokyklos jau veikia, tačiau jis dar nėra sąmoningas savo paties veikimo atžvilgiu, jis dar nežino, ką sukuria, nežino, kaip visa tai, kas jame yra, cirkuliuoja. Dėl to jis tampa atviras – nes nereflektuoja savęs, o leidžia tai daryti aplinkai, plėsdamasis toli už savo ribų. Toks miestas gali pasivyti kitoj vietoj ir kitu metu.“

Miegalius. Paroda kaip namas prie miško ir iš miško į namą žiūrintis gyvulys, pro šalį ūžiant mašinoms

Prasidėjo visa tai Vilniaus gatvėse. Mieste su didelėmis benzino kolonėlėmis periferija visuomet yra centre, nepastebimai į jį įsiterpusi. Paeini vos kelis žingsnius ir miestas tampa atviru lauku, dar pora žingsnių – ir jis virsta kaimu. Jei būtų žiema, kalbėtumės mašinoje, o vasarą, atidarius duris, net galima išgirsti laukus, jie labai arti. Dažnai tokia greitai besikeičiančių atstumų situacija nepastebėta užsilikdavo atmintyje. Ar gali būti, kad tokias staigias jungtis kūrė automobilio greitis, o vėliau – ir atmintis? Miestai su didelėmis benzino kolonėlėmis gali sekundei perkirpti geografiją, kaip gyvulys, žiūrintis į žmones, ir žmonės, kurie kartais tai pastebi. Tokie žiūrėjimo aktai yra apžiūrimi parodoje Miegalius.

Šiuolaikinio meno centro fojė ir rūsio salėje pristatomi Vilniuje dar nerodyti menininkių kūriniai ir mobilis (kaboklis), sukurtas drauge su popieriaus inžinieriumi ir dizaineriu Miku Malkovu, kuris prisidėjo ir prie parodos leidinio („Sleeper“, leidėjai – ŠMC, Vilnius bei Mousse Publishing ir Peep-Hole, Milanas).

Parodos lankymas nemokamas.

Parodos Vilniuje kuratorė – Virginija Januškevičiūtė.

Ši paroda yra projekto „Survival Kit“ dalis, įgyvendinta su Europos Sąjungos programos „Kultūra 2007–2013“ parama.