Davido Maljkovićiaus solo parodoje „Naujos reprodukcijos” pristatomi kūriniai kviečia žiūrovus iš naujo permąstyti menininko praktiką ir galimus parodos formatus.

Šį kartą Maljković pristato šešias naujas savo ankstesnių projektų reprodukcijas, naudodamasis konceptualiomis strategijomis ir nuorodomis į praeities ir šių dienų utopines idėjas. Animacija, skaidrių projekcijos, koliažai ir skulptūros čia tampa perkonfigūruotais objektais. Pasitelkęs tam tikrą utilitarią prieigą, Maljković pakartotinį skaitymą, prisiminimą, neišbaigtumą ir išsekimą interpretuoja kaip menines strategijas, kad sukurtų naujus ryšius tarp kūrinių, skiriamų laiko ir besikeičiančių idėjų. Tad sąveika tarp atskirų kūrinių ir jų erdvinis įgyvendinimas čia tampa svarbiausia strategija, įdarbinančia visas ŠMC turimas laikinąsias sienas. Esamą pastato erdvinę struktūrą ir jos inventorių traktuodamas kaip informacijos perdavėjus, Maljković sukuria tam tikrą programą, suardančią įprastinį retrospektyvinės solo parodos rišlumą.

Drauge šiame projekte dėmesys nuo viliojančios brikoliažo prigimties nukreipiamas redukavimo link. Sluoksniais klojamos reprodukcijos kelia klausimą, ką reiškia mėginti skaityti iš naujo be tikslo sukurti įprastinį turinį, bei atskleisti tarp atskirų parodos elementų atsirandančias įtampas ir variacijas. Tad sutelkdama dėmesį į sąveikas, paroda atsiveria daugialypių ir netikėtų interpretacijų, lyg neplanuotų epidemijų, atsiradimo galimybei.

Parodos proga išleista menininko knyga Naujos reprodukcijos, kuriai tekstus – poetinius ir fiktyvius atsakus į Maljkovićiaus koliažus – parašė Mirene Arsanios, Maria Fusco, Karl Larsson, Sidsel Nelund ir Jonas Žakaitis. Publikacijos dizainą sukūrė Åbäke, knygą išleido Mousse Publishing, leidinio redaktorė – Jurga Daubaraitė.

Kuratorė: Jurga Daubaraitė

Padėka: Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Sprüth Magers Berlin London, Annet Gelink Gallery, Galleria Massimo Minini ir Metro Pictures.

Parodos atidarymas: Lapkričio 19 d., antradienį, 18:00