Menininkai:
Gábor Altorjay, Eric Andersen, Azorro, Robert Filliou, György Galántai, Tibor Hajas, Geoffrey Hendricks, Dick Higgins, Tadeusz Kantor, Danius Kesminas, Milan Knizák, Alison Knowles, Július Koller, Jaroslaw Kozlowski, Vytautas Landsbergis, Jurgis Mačiūnas, Jonas Mekas, Larry Miller, Ben Patterson, Mieko Shiomi, Slave Pianos, Tamás St. Auby, Endre Tót, Gábor Tóth, Nomeda ir Gediminas Urbonai, Jiri Valoch, Ben Vautier, Branko Vucicevic, Emmett Williams ir daugelis kitų

Parodos organizatorius:
Kuenstlerhaus Bethanien, Berlynas

Parodos architektė: Andrea Pichl

Atidarymo metu vyko Erico Anderseno performansas OPUS 01130 – pokalbis ir Tamáso St. Auby performansas 4‘33″ Kartų konfliktas (Variacija Nr.3 – Pravda)

Prof. Vytauto Landsbergio paskaita: gruodžio 7 d., penktadienį, 16.30

http://www.fluxus-east.eu

Fluxus judėjimas yra plačiai žinomas kaip (anti)meninis tinklas, veikęs JAV, Vakarų Europoje ir Japonijoje. Bet ką mes žinome apie šio „tarpdisciplininio“ meno, apjungiančio muziką, akcijas, poeziją, objektus ir įvykius, sklaidą už „Geležinės uždangos“? Kokį atgarsį Fluxus rado buvusio Rytų bloko šalyse?

Pagal išeivio iš Lietuvos Jurgio Mačiūno, titulavusio save Fluxus „pirmininku“, laišką Nikitai Chruščiovui, Fluxus kaip „veiksmų programa“ turėjo suvienyti pasaulio menininkus „konkretistus“ su „konkretistine“ SSSR visuomene. Mačiūnas suvokė Fluxus kaip kolektyvą, sudarytą pagal Rusijos Kairiųjų meno fronto (KMF) modelį. Bet tokie planai, kaip, pavyzdžiui, suorganizuoti performansų turą Transsibiro magistralėje, su nušlifuota komunistine retorika išdėstyti manifestuose ir laiškuose, liko tik utopija.

Po 1962-ųjų, bendradarbiaujant Fluxus menininkams ir menininkams/muzikantams iš buvusio Rytų bloko, atsirado kitokio pobūdžio Fluxus East: Fluxus festivaliai buvo surengti Vilniuje (1966), Prahoje (1966), Budapešte (1969) ir Poznanėje (1977).

Fluxus East – tai pirmoji, istoriškai svarbi įvairialypės Fluxus veiklos buvusiame Rytų bloke apžvalga. Parodoje buvo demonstruojamos lygiagrečiai besiplėtojusios Fluxus inspiruotos meninės praktikos, kurias šiandien vis dar taiko kai kurie jauni menininkai. Šalia „klasikinių“ Fluxus objektų, ekspozicijoje buvo rodomos fotografijos, filmai, korespondencija, saugumo bylos, interviu ir muzikos įrašai, dokumentuojantys Fluxus apraiškas buvusiame Rytų bloke. Daugelis šių istorinių faktų ir dokumentų pirmą kartą buvo prieinami publikai. Lietuvos Fluxus apraiškas parodoje atstovavo pirmą kartą eksponuojama Jurgio Mačiūno ir Vytauto Landsbergio korespondencija, o V. Landsbergis pakvietė į specialią paskaitą. Parodoje buvo galima vėl pamatyti ŠMC Fluxus kabinetą, kuris, pasibaigus parodos kelionių turui, visam sugrįžo į savo senąją vietą.

Fluxus East – interaktyvi paroda, skatinanti giliau susipažinti su Fluxus idėjomis, darbais ir tekstais. Pavyzdžiui, kai kurie eksponatai buvo pateikti kartu su kopijomis, kurias galima laisvai ir išsamiai išstudijuoti, žiūrovams taip pat siūloma sužaisti Flux Ping Pongą. Yra išleistas išsamus parodos katalogas (anglų ir vokiečių kalbomis).

Ši paroda pristatyta Kuenstlerhaus Bethanien Berlyne (2007 09 27 – 11 04), Bunkier Sztuki Krokuvoje (2008 02 07 – 03 30), Ludwig muziejuje Budapešte (2008 04 17 – 06 01) ir Kumu muziejuje Taline (2008 09 04 – 11 23).