Organizatoriai: ŠMC ir FRAC-Grand Est (Rytų Prancūzijos regioniniai šiuolaikinio meno fondai)

Ši paroda yra viena iš penkių bendro Lietuvos-Prancūzijos projekto „Tu – mano veidrodis“ parodų. Ekspozicijai Vilniuje atrinkti darbai iš FRAC Grand Est šiuolaikinio meno kolekcijų ir pakviesti menininkai, glaudžiai susiję su FRAC regioniniu tinklu, tyrinėjo kalbos santykius su pasieniu. Parodoje koncentruojamasi į kalbos, geografijos, vietos ir erdvės temas (įskaitant ir reikšmės vietą bei erdvę), kurios čia susietos ir su specifine FRAC Grand Est regionų situacija.

Meco ir Selestato miestai, Bezansono ir Lotaringijos, Elzaso bei Franche-Comte regionų socio-politiniai santykiai su kaimyninėmis šalimis Vokietija, Šveicarija ir Liuksemburgu turi ilgą ir sudėtingą istoriją. Šiuose regionuose gyvenančių žmonių kasdienybėje persipynusios dvi kalbos – prancūzų ir vokiečių – bei keletas dialektų, kadangi darbo ir verslo reikalais valstybių sienas kasdien kerta daugiau nei 300 000 žmonių. Nors ši kasdienė patirtis regisi harmoninga, joje apstu nacionalinių ir nacionalistinių įtampų.

Kūriniai iš FRAC Grand Est kolekcijos įtraukiami į dialogą su Lietuvos menininkų darbais, atspindinčiais panašias patirtis, kurias yra išgyvenusi/išgyvena ir Lietuva.