Kylant žemyn – tai architekto Gintaro Kuginio ir kompozitoriaus Lino Rimšos bendras projektas. Architektūros ir garso priemonėmis šie menininkai sukūrė laikiną esamos architektūrinės erdvės – šiaurinės ŠMC salės transformaciją. Architektūriškai ši erdvė keičiama, kuriant judančių lubų įspūdį. Dalis esamų 6 m lubų nuleista į 2 m aukštį, tokiu būdu lyg “išjudinant” stabilaus ir sterilaus ‘balto kubo’ erdvę. Architektūrinėje projekto dalyje svarbus ne tik estetinis žaidimas aukščiais, bet stipri erdvės patyrimo transformacija, dar labiau aktyvinama erdvėje išsklaidyto Lino Rimšos kuriamo garso.

Šiai instaliacijai kompozitorius sukūrė specialų elektroninės muzikos kūrinį, pagrįstą japonų tradicinės muzikos gagaku motyvu. Kūrinį sudaro keturios dalys, besiremiančios viena skirtingai konfigūruojama kompozicija. Šią erdvėje paskirstytą muzikinę struktūrą papildo sinchronizuotas ‘svetimas’ ir stabilus, ‘įvietintas’ motyvas, tuo būdu išryškindamas architektūrinę projekto struktūrą.