Parodos kuratoriai:
Rita Mikučionytė, Kristina Stančienė, Auridas Gajauskas, Jurga Daubaraitė

Parodos architektė:
Julija Reklaitė

Parodos atidarymas:
Rugsėjo 19 d., trečiadienį, 18 val.

Spaudos konferencija:
Rugsėjo 19 d., trečiadienį, 17 val.

(Kaip aš čia patekau)* Tapyba Lietuvoje – tai paroda, kuri yra orientuota į tapybos lauką ir kontekstus Lietuvoje. Kitaip tariant, tai yra ne tiek tapybos, kiek Lietuvos paroda. Aktualizuodama įvairius kūrybos kontekstus, paroda atvers antrą tapybos planą, kuriame matysime, prisiminsime, galvosime apie sąlygas, kurios daro arba dar darys įtaką kūrybai ir gyvenimui Lietuvoje.
Stefan Bruggeman pasiūlytas parodos pavadinimas (Kaip aš čia patekau) yra daugialypė užuomina į sąlygas, nulėmusias kūrinių atsiradimą visų pirma ne fizinėje parodos erdvėje, o realiame jų sukūrimo laike. Kitaip tariant, parodoje akcentuojama objektyvioji meno kūrinio esmės pusė, kuri pati pasirinko daugybę menininkų arba buvo jų pasirinkta.
Tyrinėdami tapybos Lietuvoje kontekstus, parodos kuratoriai parengė gidą, į kurį siūloma žiūrėti kaip į virtualaus tapytojų miesto žemėlapį, atsiradusį pildant tapybos lauko Lietuvoje dienoraščius.

* Pavadinimas pasirinktas iš menininko Stefan Bruggeman tęstinio kūrinio „Parodų pavadinimai“

Šis pavadinimas kol kas nesutampa su projekto inciatoriaus – Lietuvos dailininkų sąjungos – parodos pavadinimu „LT00TAPYBA“.

Parodoje dalyvauja:

Algirdas Gataveckas, Žygimantas Augustinas, Algimantas Kuras, Ričardas Bartkevičius, Evaldas Jansas, Justinas Vaitiekūnas, Vytautas Dubauskas, Milda Gailiūtė, Marta Vosyliūtė, Jonas Gasiūnas, Eglė Gineitytė, Dainius Trumpis, Bronius Gražys, Algis Griškevičius, Valentinas Antanavičius, Pranas Griušys, Gintaras Palemonas Janonis, Vidmantas Jusionis, Linas Liandzbergis, Ragnar Kjartanssoon, Vilmantas Marcinkevičius, Lino Lago, Sigita Maslauskaitė, Gytis Aštrauskas, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Rūtenė Merkliopaitė, Mantas Maziliauskas, Eglė Ridikaitė, Kristijonas Miliūnas, Ričardas Nemeikšis, Laimutė Steponavičienė, Rasa Noreikaitė-Miliūnienė, Antanas Obcarskas, Remigijus Dūdėnas, Vygantas Paukštė, Justas Pranevičius, Indrė Ercmonaitė, Laura Guokė, Nomeda Saukienė, Šarūnas Sauka, Adomas Danusevičius, Augustinas Savickas, Linas Jusionis, Vida Sevrukienė, Rasa Jonė Šataitė-Rudėnienė, Simonas Kuliešis, Arūnė Tornau, Jonas Vaitekūnas.