Performanse KEEP ME IN MIND perpasakojamos Benjamino Ginzburgo, Miriam Kremin, Josefo Künstlicho, Esteros Liber, Leakadijos Szlak, Siegfriedo Tellerio ir Saros Camir – septynių žmonių, išgyvenusių Šoa, gyvenimo istorijos. Šių Europos pabėgėlių piešiniai, fotografijos ir išsaugoti asmeniniai daiktai tampa išraiškingais ir apčiuopiamais jų gyvenimo liudininkais, tampančiais kolektyvinės sąmonės pasakojimų kanono dalimi.

Režisierė Christina Friedrich su šiais žmonėmis dvejus metus gyveno ir dirbo Haifoje. Per šį laiką buvo sukaupti septyni piešinių vokai. Kartu su dizaineriu ir kūrybiniu partneriu Michaeliu Brauchli ji surado naratyvinę ir tuo pačiu fiziškai apčiuopiamą formą, kaip perteikti šių žmonių istorijas.

Vokai su piešiniais tūkstančius kartų bus dauginami, atveriami ir perpasakojami Berlyne, Vilniuje, Briuselyje, Varšuvoje, Marselyje, Venecijoje ir Londone. Tai miestai, per kuriuos ėjo septynių pasakotojų iš Haifos gyvenimo kelias ir kurių jie patys jau negali pasiekti.

Friedrich ir Brauchli, pasitelkę skirtingas pasiuntinių komandas, kiekviename iš šių miestų atkuria ir inscenizuoja septynis gyvenimus. Performanso žiūrovai yra ir jo dalyviai, ir būsimieji pasiuntiniai, žinios nešėjai. Tokiu būdu muziejus tampa tranzito stotele, o miestui grąžinamas prarastas pasakojimas.

Ant popieriaus perkeltuose darbuose brėžiamas atminties žemėlapis. Iš žodinės istorijos mums pažįstamas pasiuntinys čia virsta pasakotoju. KEEP ME IN MIND meninis tyrimas tampa pasakojimų intervencija, kuri laikui bėgant plečiasi, pasipildo ir sklinda be ribų.

Atgarsiai:

„Būdamos toli nuo bet kokio atsiminimų kičo ir visuotinio sentimentalumo retorikos, šios išgyvenusiųjų istorijos ir liudijimai jaudina ypač giliai, nesvarbu, ar tai būtų piešiniai, kuriuose užfiksuoti šiurpūs įvykiai, ar pokario fotografijos, pavyzdžiui, krėslinio keltuvo Alpėse nuotrauka, atspindinti tariamai normalų gyvenimą. Mano nuomone, atsiminimų pasiuntiniai yra labai įtikinanti priemonė. (…) Pats liudijimo aktas negali būti perduodamas per kitą, bet išgyvenusiųjų pasakojimai, nors ir fragmentiški, gali būti perpasakojami. Taip mes prisimename konkrečius žmones: Keep me in mind.“

DR. JENS-CHRISTIAN WAGNER
Buchenvaldo ir Mittelbau-Dora memorialinių vietų fondo vadovas

„Apverskime akmenį, kuris užgulė mirusiuosius ir gyvuosius.“

CHRISTINA FRIEDRICH

„Biografijos ir topografijos sampyna atveria žemyną“

DR. BERTHOLD FRANKE
Goethe‘s institutas, Briuselis

Spalio 5 – 10 d. ŠMC Skaitykloje
ŠEŠTADIENĮ – SEKMADIENĮ: 16.00 – 20.00
PIRMADIENĮ – KETVIRTADIENĮ: 17.00 – 21.00

ĮĖJIMAS LAISVAS . NORINČIUS DALYVAUTI PERFORMANSE, PRAŠOME REGISTRUOTIS INTERNETU: www.keepmeinmind.net

Pagrindinis rėmėjas: Vokietijos federalinis kultūros fondas
Partneriai: Naujosios Berlyno sinagogos – Judaikos centro fondas, Šiuolaikinio
meno centras, fondas „Atmintis, atsakomybė, ateitis“, Rose Nordhausen knygynas, Buchenvaldo ir Mittelbau-Dora memorialinių vietų fondas, Goethe‘s institutas, Vokietijos ir Izraelio draugija, Bucerius šiuolaikinės vokiečių istorijos ir visuomenės tyrimų institutas, Tel Avivo universitetas, Yolanda ir David Katz menų fakultetas, Teatro meno katedra, Leo Baeck institutas Jeruzalėje, Haifos miesto administracija.