Paviljono adresas: „Scuola S. Pasquale“, Castello 2786, Venecija

Dariaus Mikšio projektas „Už baltos užuolaidos“ Venecijos bienalės žiuri buvo įvertintas specialiu apdovanojimu

Kaip atrodytų pirmoji tautinė 1907-ųjų metų lietuvių dailės paroda, jei ji būtų surengta šiandien? 1907-aisiais lietuvių dailininkai kūrė skirtinguose geografiniuose kontekstuose, tačiau juos jungė siekis formuoti naujos nacionalinės kultūros pagrindus. Ar šiandien panašus tikslas galėtų sutelkti menininkus, gyvenančius toje pačioje geografinėje plotmėje, tačiau priklausančius skirtingiems kultūriniams kontekstams?

Nacionalinę kultūros politiką šiandien vykdo Lietuvos valstybė. Kultūros ministerija kasmet skiria premijas ir stipendijas tolimesnei lietuvių menininkų kūrybai skatinti – tokiu būdu valstybė veikia kaip kuratorė, atrenkanti menininkus simbolinei nacionalinei parodai, neturinčiai sienų ir trunkančiai dešimtmečius. Dariaus Mikšio projekte keliamas klausimas, ar įmanoma tokią parodą pamatyti? Kaip tokioje parodoje apsilankyti?

„Už baltos užuolaidos“ – tai bandymas parodyti simbolinę šiuolaikinės valstybės kuruojamą parodą, ją paverčiant tikra ekspozicija, nacionaliniu archyvu. Tai kolekcija, kurią sudaro menininkų, 1992–2010 m. gavusių Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos valstybinę stipendiją, vaizduojamojo meno kūriniai. Iš visų stipendiją gavusių vaizduojamojo meno atstovų projekte dalyvauja 173 menininkai, į kolekciją pasiūliusių po vieną savo kūrinį.

Projekte „Už baltos užuolaidos“ atsispindi Mikšio kūrybai būdinga bendradarbiavimo su kitais autoriais strategija, leidžianti įgyvendinti parodą, kuri atrodytų fiziškai neįmanoma. Be to, projektas suteikia galimybę jame dalyvaujantiems menininkams ir žiūrovams pamatyti, kokį meno scenos vaizdą formuoja pastarųjų dešimtmečių Lietuvos kultūros politika, kurioje valstybinės stipendijos atlieka svarbų vaidmenį. Projekte taip pat svarstomi nacionalinės meno istoriografijos bei kiti meno nacionalumo klausimai.

„Už baltos užuolaidos“ – tai instaliacija ir performansas, vykstantis abiejose baltos užuolaidos pusėse. Vienoje pusėje saugomi visi kolekcijos kūriniai, o kitoje veikia kintanti ekspozicija, pagal lankytojų pasirinkimą formuojama iš kolekcijoje esančių darbų.

Dariaus Mikšio (g. 1969 m. Kaune) kūryba vienija įvairią tyrimo ir bendradarbiavimo praktiką. Ankstesniuose darbuose jis filmavo parapsichologų mugę Vilniaus Sporto rūmuose, gamino Gilles‘o Petersono atspaudą drobėje, www.e-bay.com puslapyje pardavinėjo tuščią kvepalų buteliuką, Templehofo oro uostui Berlyne pasiūlė įsteigti grupės ABBA muziejų „Qantas“ lėktuve, kūrė skulptūrų ciklą „Mano Jeffas Koonsas“ bei subūrė pirmą Lietuvoje kriketo klubą „Abdulo Azizo atostogos IX“.

Venecijos bienalės komisija Lietuvos paviljonui suteikė Specialaus paminėjimo apdovanojimą už konceptualią eleganciją ir produktyvų daugiaprasmį nacionalinės meno istorijos pateikimą.

http://www.labiennale.org/en/art/videocenter/lithuania.html?back=true

Kolekcijos kūrinių autoriai:

Valentinas Ajauskas, Gediminas Akstinas, Arvydas Ališanka, Alfonsas Vincentas Ambraziūnas, Aušra Andziulytė, Valentinas Antanavičius, Vėtrė Antanavičiūtė, Robertas Antinis, Žygimantas Augustinas, Ieva Babilaitė, Vytautas Balčytis, Arūnas Baltėnas, Arvydas Baltrūnas, Naglis Rytis Baltušnikas, Jurga Barilaitė, Ričardas Bartkevičius, Aušra Barzdukaitė-Vaitkūnienė, Darius Bastys, Rytas Jonas Belevičius, llja Bereznickas, Algimantas Biguzas, Jūratė Bogdanavičiūtė, Dovilė Budreikaitė-Dagienė, Eglė Budvytytė, Arturas Bumšteinas, Ieva Bunokaitė, Vitalijus Butyrinas, Linas Cicėnas, Romualdas Čarna, Ramūnas Čeponis, Gintaras Česonis, Saulius Čižikas, Ričardas Dailidė, Viktorija Daniliauskaitė, Joana Deltuvaitė, Rimantas Dichavičius, Laima Drazdauskaitė, Vytautas Dubauskas, Nerijus Erminas, Andrius Giedrimas, Tadas Gindrėnas, Danutė Gražienė, Bronius Gražys, Algis Griškevičius, Pranas Griušys, Giedrė Gučaitė, Leonardas Gutauskas, Vidmantas Ilčiukas, Romualdas Inčirauskas, Zita Inčirauskienė, Linas Julijonas Jankus, Darius Joneika, Agnė Jonkutė, Eduardas Juchnevičius, Violeta Juodzevičienė, Patricija Jurkšaitytė, Vidmantas Jusionis, Paulius Juška, Romas Juškelis, Vytautas Kalinauskas, Tomas Kapočius, Džiugas Katinas, Linas Katinas, Mindaugas Kavaliauskas, Jūratė Kirtiklytė, Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė, Daumantas Kučas, Saulius Kuizinas, Arūnas Kulikauskas, Algimantas Kunčius, Algimantas Jonas Kuras, Andrius Kviliūnas, Kęstutis Lanauskas, Irma Leščinskaitė, Bernadeta Levulė, Rudolfas Levulis, Linas Liandzbergis, Dainius Liškevičius, Kęstutis Lupeikis, Aleksandras Macijauskas, Aurelija Maknytė, Vilmantas Marcinkevičius, Eimutis Markūnas, Raimondas Martinėnas, Dalia Mataitienė, Dalia Matulaitė, Dalia Mažeikytė, Evaldas Mikalauskis, Darius Mikšys, Vytautas Mockaitis, Jūratė Mykolaitytė, Vaclovas Nevčesauskas, Kristina Norvilaitė, Antanas Obcarskas, Aleksandras Ostašenkovas, Arvydas Pakalka, Lili Janina Paškauskaitė, Saulius Paukšys, Evaldas Pauza, Audronė Petrašiūnaitė, Gediminas Piekuras, Igoris Piekuras, Marijus Piekuras, Ramunė Pigagaitė, Grytė Pintukaitė-Valečkienė, Donatas Pirštelis, Romualdas Požerskis, Audrius Puipa, Jūratė Račinskaitė, Romualdas Rakauskas, Aistė Ramūnaitė, Marija Teresė Rožanskaitė, Egidijus Rudinskas, Bronius Rudys, Nomeda Saukienė, Algirdas Selenis & Aurika Selenienė, Algis Skačkauskas, Jolita Skėrytė, Simonas Skrabulis, Marius Skudžinskas, Rūta Spelskytė, Birutė Stančikaitė, Rasa Staniūnienė, Aloyzas Stasiulevičius, Jūratė Stauskaitė, Algirdas Steponavičius, Leonas Strioga, Antanas Sutkus, Nijolė Šaltenytė, Algimantas Šlapikas, Gerardas Šlektavičius, Rimantas Šulskis, Regina Šulskytė, Vytautas Švarlys, Algimantas Švažas, Rimtas Tarabilda, Solomonas Teitelbaumas, Vytautas Tomaševičius, Remigijus Treigys, Vytautas Umbrasas, Reda Uogintienė & Arūnas Uogintas, Eduardas Urbanavičius, Gintautas Vaičys, Henrikas Vaigauskas, Roberta Vaigeltaitė-Vasiliūnienė, Justinas Vaitiekūnas, Povilas Ričardas Vaitiekūnas, Arūnas Vaitkūnas, Nijolė Valadkevičiūtė, Arturas Valiauga, Kęstutis Vasiliūnas, Eglė Velaniškytė, Ramunė Vėliuvienė, Kazys Venclovas, Eglė Vertelkaitė, Rimaldas Vikšraitis, Vladas Vildžiūnas, Alfonsas Vilpišauskas, Nijolė Vilutienė, Mikalojus Vilutis, Juozas Vosylius, Aleksandras Vozbinas, Algimantas Vytėnas, Jūratis Zalensas, Elena Zavadskienė, Kazė Zimblytė, Gintaras Zinkevičius, Arvydas Žalpys, Birutė Žilytė, Darius Žiūra, Kazimieras Žoromskis, Irena Žviliuvienė, Stanislovas Žvirgždas

Paviljono komisaras: Kęstutis Kuizinas

Kontaktai:
Ūla Tornau / e: [email protected] / t: +370 689 99595
Jurga Daubaraitė / e: [email protected] / t: +370 617 23218