Idėja surengti šią parodą kilo minint Šiaurės ministrų tarybos biurų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje 25-erių metų jubiliejų 2016 metais. Šiuo projektu siekiama išryškinti pastarųjų metų bendradarbiavimo procesus tarp Šiaurės ir Baltijos šalių menininkų ir kultūros institucijų. Visi trys biurai yra vietos kultūros centrai ir Šiaurės kultūros centro partneriai, įgyvendinant Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programą ir kultūros projektus savo šalyse, taip pat konsultuojant potencialius paraiškų teikėjus. Konceptualų parodos pagrindą sudaro mobilumo finansavimo modulis, kuris yra Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programos dalis ir veikia Baltijos šalyse nuo 2009 metų, o Šiaurės šalyse nuo 2007 metų. Programą bendrai finansuoja Šiaurės ministrų taryba ir Estija, Latvija ir Lietuva.

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programa kasmet skiria finansavimą apie 300 asmenų, suteikdama jiems galimybę keliauti Šiaurės ir Baltijos šalyse ir dalintis idėjomis, įsitraukti į tyrimo procesus, projektų kūrimą ir menines veiklas, formuoti naujus tinklus ir sutvirtinti jau esamus. Programa yra viena pagrindinių iniciatorių skatinant ne tik dalinimąsi žiniomis, bet ir naujus tarpusavio ryšių modelius, kurie susiformavo šiame regione ir už jo ribų. Kur ir kaip šie ryšiai atsiskleidžia? Ar galima teigti, kad mobilumo programa ne tik padėjo apjungti menininkus į naujus tinklus ir sukurti naujus meno kūrinius, bet kad ji prisidėjo ir prie institucinių struktūrų įgalinimo, tokiu būdu skatindama stipresnius geopolitinius ryšius tarp Baltijos ir Šiaurės šalių?

Parodoje „(Ne)regimos svajos ir srovės“ pristatomi 22 menininkai ir meno prodiuseriai, kurie pasinaudojo Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinio mobilumo programos teikiamomis galimybėmis. Parodos kuratorė Maija Rudovska siekė atskleisti idėjų augimą, jų transformaciją ir raidą, ir tuo pačiu sukurti erdvę atkurti praeitį, suteikti galimybę pažvelgti atgal, prikelti ir apmąstyti buvusius projektus.

Paroda buvo eksponuota „Bergs Bazaar“ erdvėje Rygoje (2016 09 15–10 04), Šiuolaikinio meno centre Vilniuje bus rodoma (2016 12 02–2017 01 11), o po to keliaus į Estiją ir Šiaurės šalis.

Parodos atidarymo metu bus parodyti trys performansai: Saskios Holmkvist „Perkėlimas“, Maarjos Tõnisson „kūnasVAIZDASkūnas“ ir Linos Lapelytės „Taip.Tikrai!“.