Judėdami žmonės kūrė istoriją ir keitė šalių sienas. Laikui bėgant stipriai keitėsi ir Lietuvos ribos, o žmonėms teko patirti įvairias mobilumo apraiškas. Sovietmečiu keliavimas buvo griežtai suvaržytas, į tam tikras Sovietų Sąjungos vietas vykdyta masinė deportacija. Šiuo metu plačiai vyksta ekonominė migracija; didžiuosiuose miestuose, tokiuose kaip Londonas ir Niujorkas, įsikūrusios didelės lietuvių bendruomenės, o Airijoje gyvena ir dirba apytikriai 100 000 lietuvių. Tai naudinga padidėjusių pajamų ir naujų patyrimų prasme, tačiau iškyla ir daugybė sunkumų, kaip antai pavojus prarasti tapatybę, ar biurokratinių spąstų, kaip antai socialinių garantijų problema.

Parodoje Apie mobilumą grupė Multiplicity tyrinėj0 priverstinės marokiečių migracijos padarinius, o Judi Werthein ruošia meksikiečius rizikingam sienos kirtimui. Alicia Framis pristatė kepuraites iš naujai atsiradusių tautų vėliavų ir filmą apie banką Nyderlanduose, o Castro/Ólafsson transliuoja islandų imigrantų, vaikščiojančių po žuvų fabriką, pasakojimus.

Ne visais atvejais per penkiolika paskutinių metų buvo judama priverstinai; kultūrinė migracija atliko svarbų vaidmenį Lietuvos meno scenoje. Paskutiniajame dešimtmetyje daugelis ryškių Lietuvos menininkų važinėjo į rezidencijas ir naudojosi kelionių stipendijomis, semdamiesi patirties už šalies ribų ir sugrįždami su naujomis žiniomis ir mąstymu. Daugelis juda dėl įvairiausių priežasčių – nuo finansinių iki šeimyninių. Sprendžiant iš kelionių agentūrų vitrinų ar žurnalų vaizdų Patricijos Jurkšaitytės paveiksluose arba tarptautinių prekinių ženklų, užfiksuotų Andrew Mikšio hipermarketo fotografijose, – išorinis pasaulis pats atkeliauja pas mus. Seano Snyderio darbas kvestionuoja informacijos judėjimą spaudos kanalais, o Bik Van der Pol siūlo ateities judėjimo modelius.

Vilnius yra trečiasis sustojimas estafetinėje parodoje Apie mobilumą. Iš De Appel Amsterdame ji keliavo į BüroFriedrich Berlyne. Po Vilniaus, prieš grįžtant į Amsterdamą, ji bus perkelta į Trafó / Stúdió Galéria Budapešte. Kiekvienoje vietoje eksponuojami atrinkti darbai iš ankstesnės ekspozicijos ir prijungiami keturi nauji dalyviai. Grįždama į Amsterdamą paroda bus sudaryta iš visiškai kitų menininkų, kuriuos parinks bendradarbiaujančios institucijos.
www.onmobility.net

Šį projektą rėmė Europos sąjungos programa Culture 2000 ir Nyderlandų kultūros fondas (HGIS-Cultuurprogramma).

Pristatydama skirtingas menininkų grupes paroda Apie mobilumą keliauvo po Europą maršrutu:
De Appel, Amsterdamas – 2005 rugpjūtis
BüroFriedrich, Berlynas – 2005 lapkritis
ŠMC, Vilnius – 2006 vasaris
Trafó / Stúdió Galéria, Budapeštas – 2006 gegužė
De Appel, Amsterdamas – 2006 birželis

Išleistas parodos katalogas.