Menininkai:
Juan Pérez Agirregoikoa
Fatma Akinci
Petra Bauer
Bernadette Corporation
Marc Bijl
Jakob Boeskov
Martin Le Chevallier
Phil Collins
Minerva Cuevas
Jeremy Deller
Dias & Riedweg
Wang Du
Gardar Einarsson & Matias Faldbakken
Esto TV
Anita Fricek
Jens Haaning & Superflex
Russell Haswell
Henry Vlll´s Wives
Henrik Plenge Jakobsen
Susanne Jirkuff
Amar Kanwar
Per Kirkeby
Matthieu Laurette
Jani Leinonen
Erik van Lieshout
Cildo Meireles
Jean-François Moriceau & Petra Mrzyk
Sarah Morris
Begoña Muñoz
Roman Ondak
Kirstine Roepstorff
Julika Rudelius
Stig Sjölund drauge su Ronny Hansson, Jonas Kjellgren, Birgitta Tholander
Otto Snoek
Sean Snyder
Temporary Services
Milicia Tomic
Nomeda & Gediminas Urbonas
Tobias Zielony
Nicolas Trembley sukurtas dokumentinis filmas apie Thomas Hirschhorn projektą Swiss-Swiss Democracy
Kuratoriai:
Lars Bang Larsen
Cristina Ricupero
Nicolaus Schafhausen

Projekto koordinatorė: Nathalie Aubret

Populizmas turi daug skirtingų veidų. Įvairūs dalykai ir dėl pozityvių priežasčių gali būti vadinami populizmu. Mums nebūtina susitarti dėl tikslios populizmo reikšmės. Galbūt sąvoka „populizmas“ ir neprivalo turėti turėti vienintelės reikšmės. Įvairias reikšmes talpinanti sąvoka – naudinga, nes atskleidžia skirtingų reiškinių, vadinamų populizmu, giminystę. Todėl, pradėjus bet kokį projektą apie populizmą, gali tuoj pat paaiškėti, kad jame dalyvaujantys autoriai – menininkai, akademikai, rašytojai ir kiti intelektualai – vartoja šį žodį labai skirtingai.

Dieter Lesage, “Populism and Democracy”, 2005, Populism Reader (išleista 2005 m. balandį).

2005 m. pavasarį keturiuose Europos miestuose NIFCA (Šiaurės šalių šiuolaikinio meno institutas) pradedėjo parodų ir renginių projektą Populizmas, tyrinėjantį šiuolaikinio meno ir populistinių dabarties kultūros bei politikos tendencijų santykius.

Projektas Populizmas mėgino kurti konkrečias erdves patirčiai, refleksijai ir diskusijai apie šiuolaikinius politinius bei kultūrinius reiškinius, tokius pat sudėtingus kaip ir plačiai paplitusius. Aišku, kad populistinių judėjimų įtaigos galia daugiausia priklausė nuo gebėjimo žaisti emocijomis ir troškimais, ko galbūt stinga oficialios demokratinės politikos veikimo būdams. Šiuo atveju meno paroda atvėrė alternatyvią diskusinę erdvę, nes populistinei politikai būdingos emocijos ir troškimai nebūtinai skiriasi nuo tų, kurios pasireiškia meno sferoje. Iš esmės buvo klausiama, kaip iškyla populizmo – nesvarbu, kairiojo ar dešiniojo, progresyviojo ar reakcingojo – formos ir per stilistines bei estetines nuostatas patraukia mases. Politinė vizualinio meno vaizduotė įsitraukė į šią ženklų ir troškimų ekonomiką ir prisijungti prie aktualių kultūrinių diskusijų, pasiūlydama kitas demokratijos kryptis.

Populizmą sudarė nauji maždaug 40 tarptautiškai veikiančių menininkų ir menininkų grupių darbai ir projektai, kurie buvo sukurti pasitelkus įvairiausias menines strategijas. Parodos vyko šiose vietose:

Parodos veikė:
Šiuolaikinio meno centras, Vilnius – nuo balandžio 8 iki birželio 4 d.
Nacionalinis meno, architektūros ir dizaino muziejus, Oslas – nuo balandžio 15 iki rugsėjo 2 d.
Stedelijk Museum, Amsterdamas – nuo balandžio 29 iki rugpjūčio 28 d.
Frankfurter Kunstverein, Frankfurtas prie Maino – nuo gegužės 10 iki rugsėjo 4 d.

Publikacijos
Populizmo parodas lydėjo dvi knygos:

The Populism Reader yra 22 tekstų rinkinys, analizuojantis įvairius populizmo aspektus, parašytas politologų, žurnalistų, menotyrininkų ir aktyvistų. Tektų autoriai – Chantal Mouffe, Ernesto Laclau, Brian Holmes, Ingo Niermann, Audronė Žukauskaitė, Marius Babias, David Trads, Ina Blom, Bart Lootsma, Niels Werber, Piotr Piotrowski, Lars-Erik Frank ir kiti. The Populism Reader iliustravo Atelier van Lieshout.

Populizmo katalogą sudarė visų keturių parodų dokumentacija bei Matias Faldbakken, Liam Gillick ir kitų autorių apsakymų rinkinys.
Šioms knygoms įvadus parašė projekto kuratoriai. Redaktorė: Eva May. Redakcinė komisija: Vanessa Joan Müller, Marita Muukkonen, Jill Winder. Dokumentacija: Andrea Stappert. Leidėjas: Lukas & Sternberg, Berlynas/Niujorkas.

Be šių knygų visose parodų vietose buvo nemokamai dalinamas laikraščio pavidalo parodų gidas The Populist, išleistas anglų ir vietos kalba.
Kartu su Populizmu 2005 metais buvo suplanuota paskaitų populizmo tema programa, organizuojama įvairiuose Europos miestuose. O žiniasklaidos partneriai kiekvienoje šalyje nušvietė aktualius įvykius, susijusius su projekto tema.

Populizmo grafinį apipavidalinimą sukūrė M/M (Paryžius).

Menininkai:
Šia paroda nebuvo siekiama iliustruoti temos rodant “populistinį meną”. Visose keturiose parodose dalyvaujantys menininkai įvairiais būdais kalbėjo apie mūsų laikų populistinius jausmus ir ideologijas, koncentruodamiesi į šias potemes: politikos projekcija žiniasklaidoje; rinkos populizmas ir kultūrinės industrijos; grupių ir korporacijų identitetai; “liaudies” reprezentacijos ir erdvės; teisė, tvarka ir saugumas; religinė ir moralinė polemika; nacionalizmas ir ksenofobija. Kai kurie menininkai ieškojo pozityvių populizmų anapus demagogijos, stengdamiesi suteikti balsą užgožtiems, tuo tarpu kiti tyrinėjo alternatyvias reprezentacijos ir organizacijos strategijas, taip kritikuodami populistinį pažadą.

Nicolas Trembley dokumentinis filmas apie Thomo Hirschhorno projektą Swiss-Swiss Democracy

Populizmo projektą vystė menininkai, kuratoriai ir teoretikai, kurie buvo pakviesti aptarti su populizmu susijusias temas ir drauge plėtoti diskursą:

Institucijas atstovaujančių konsultantų taryba: Ina Blom, Oslo universiteto Meno istorijos departamentas IAKK; Leontine Coelewij, Stedelijk Museum, Amsterdamas; Lolita Jablonskienė, Šiuolaikinio meno informacijos centras, Vilnius; Gavin Jantjes, Nacionalinis meno, architektūros ir dizaino muziejus, Oslas; Maaretta Jaukkuri, Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto Architektūros fakultetas, Trondheimas, Šiuolaikinio meno muziejus, Helsinkis ir Vanessa Joan Müller, Vokietija.
__________________________________________________________
Smulkesnės informacija adresu: [email protected]

NIFCA: www.nifca.org
Stedelijk Museum: www.stedelijk.nl
Šiuolaikinio meno centras: www.cac.lt
Frankfurter Kunstverein: www.fkv.de
The National Museum for Art, Architecture and Design: www.nasjonalmuseet.no