Menininkai:
Fritz Balthaus, Annette Begerow, Monica Bonvicini, Maria Eichhorn, Nina Fischer / Maroan El Sani, Adib Fricke, Ulrike Grossarth, INGES IDEE, Laura Kikauka, Karsten Konrad, Carsten Nicolai, Albrecht Schäfer, Eran Schaerf, Twin Gabriel

Berlyno meno terpei paskutinysis praėjusio šimtmečio dešimtmetis ir jame vykę pokyčiai buvo itin svarbūs. Šiame mieste iškilo ne tik naujoji Rytų ir Vakarų Berlyno menininkų karta, čia taip pat atvyko daug menininkų iš kitų Vokietijos miestų ir iš užsienio.

Vokietijos Užsienio ryšių institutas ifa pristatė istorinės svarbos retrospektyvą, suteikdamas galimybę susipažinti su menininkų karta, kuri iškilo po Berlyno sienos nuvertimo ir paklojo pagrindus dabartiniam šio miesto prestižui tarptautinėje šiuolaikinio meno arenoje.

Parodoje pristatyti menininkų darbai atspindi įvairius to laikotarpio raidos ypatumus. Pavyzdžiui, Raimundo Kummerio, Hermanno Pitzo ir Fritzo Rahmanno darbuose atsispindi dešimtajame dešimtmetyje Vakarų Berlyne būdingas konkrečios vietos ir situacijos integravimas į meno kūrinį bei meno konteksto tyrinėjimai.

Miesto perstatymo ir restauravimo procese atsirado laikinai tuščių erdvių, kurias menininkai panaudojo savo projektams. Paraleliai kūrėsi įvairios neinstitucinės struktūros, kurios pagyvino meno raidą. Apie 1990 metus už Berlyno miesto ribų išgarsėjo rytinėje miesto dalyje susibūrusi ir jau VDR laikais gyvavusi menininkų grupė pavadinimu „Autoperforacijų artistai“, kuriai priklausė menininkų duetas (e.) Twin Gabriel, Via Lewandowsky, Raineris Görßas ir Micha Brendelis. Rytų Vokietijoje jie buvo vieni tų menininkų, kurių darbuose atsispindėjo naujos veiksmu, instaliacijomis ir performansais pagrįsto meno tendencijos.

Šioje parodoje buvo pristatomi labai įvairūs darbai: pavyzdžiui, Ulrikės Grossarth ir Erano Schaerfo sukurti plastiški ansambliai pritaikomi konkrečiai erdvei, Marijos Eichhorn, Monikos Bonvicini ir Carsteno Nicolai kūriniai tiesiogiai įtraukia parodos lankytojus ir reikalauja jų aktyvaus dalyvavimo. Viena vertus kompiuteriniu būdu valdomi, kita vertus su biologinėmis sistemomis susiję Annettes Begerow ir menininkų dueto (e.) Twin Gabriel darbai. Fritzo Balthauso ir Adibo Frickes darbuose atsispindi meno sistema, kurią sudaro kūrybos procesas, suvokimo aplinkybės bei pristatymo būdai. Adibo Frickelio sukurtas ženklas QUOBO pasirinktas parodos ir tinklalapio pavadinimu bei motyvu parodos pristatymui plakatuose, bilietuose ir kt. Karsteno Konrado, keturių menininkų grupės „Inges Idee“ ir Albrechto Schäferio darbai susiję su konkrečia vieta ir erdve. Šių darbų kūrimo procesui parodyti pasirinkti įvairūs pristatymo būdai. Laura Kikauka, Nina Fischer ir Maroan el Sani savo darbuose pristato Berlyno klubinį gyvenimą.

Svarbią ekspozicijos dalį sudaro internetinė duomenų bazė, pavadinta „archyvu tinklalapyje“, adresu www.quobo.de, siūlanti pamatyti įdomiausius, novatoriškiausius paskutiniųjų dviejų praėjusio šimtmečio dešimtmečių projektus Berlyne bei nuorodas į svarbias meno institucijas šiame mieste.

Parodai yra išleistas katalogas.