Šia paroda Rossellos Biscotti kūryba Lietuvoje pristatoma pirmą kartą. Savo filmuose, tekstuose, skulptūrose ir performansuose Biscotti dažniausiai per asmenines ir kolektyvines atmintis tyrinėja istoriją ir įvykius. Pasitelkdama kruopštaus tyrimo metodą ir fikcijos elementus menininkė ne atkuria istorinius faktus, bet analizuoja juos ir tiria, kaip mes suvokiame, kas įvyko.

„Pirma antraštinė dalis: Bendrijos uždaviniai“ (Title One: The tasks of the Community) yra ir naujo bei tebekuriamo Biscotti projekto dalis ir pavadinimas (kūrinį menininkė ruošia Manifesta 9 parodai, kuri bus atidaryta Genke (Belgija) 2012-ųjų vasarą). Šis pavadinimas paimtas iš Euratomo sutarties, kuria 1957 m. buvo įsteigta Europos atominės energijos bendrija (Euratomas), įkurta su tikslu plėtoti branduolinę pramonę. Drauge tai buvo pramonininkų susitarimas, kuris padėjo Europos Sąjungos ekonominio bendradarbiavimo pamatus. Naują Biscotti projektą, tyrinėjantį atominės energetikos ir politinių bei ekonominių veiksnių sąsajas ir sąveikas, lėmė neseniai sustabdyta Ignalinos atominės elektrinės veikla ir jos uždarymas. Menininkė pirmą kartą aplankė Ignalinos AE dar 2008 m., rezidencijos Šiuolaikinio meno centre metu, ir vėliau ne kartą grįžo atlikti naujų tyrimų. 2011 m. ji dalyvavo dviejuose viešuose Ignalinos AE aukcionuose, kuriuose įsigijo išparduodamo švino bei vario laidų. Naudodamasi esamais ir perdirbtais atominės elektrinės artefaktais bei išsamia dokumentų studija Biscotti kuria teatrališką pasakojimą, apimantį įvairius su atominės energijos produkcija susijusius vaizdinius ir suvokimo aspektus.

Kartu su pirmąja projekto „Pirma antraštinė dalis…“ versija parodoje pristatomas ankstesnis Biscotti darbas „Kijeve šviečia saulė“ (The Sun Shines in Kiev) (2006), kuriame rekonstruojami ukrainiečių filmų kūrėjo Vladimiro Ševčenko gyvenimo fragmentai nuo to momento, kuomet jis nusprendė filmuoti Černobilio atominės elektrinės katastrofą 1986 metais.

Rėmėjai:
Mondriaan Fonds, Uzimet BV

Iliustracija: Rossella Biscotti, „Kijeve šviečia saulė“, 2006, filmo kadras