Šiuolaikinio meno centras pristato antrąjį serijos Six Ways to Sunday projektą Italijos meno projektų erdvėje Peep Hole (www. peep-hole.org):

Miegalius. Paroda kaip namas prie miško ir iš miško į namą žiūrintis gyvulys, pro šalį ūžiant mašinoms. Dalios Dūdėnaitės ir Elenos Narbutaitės kūriniai

Prasidėjo visa tai Vilniaus gatvėse. Mieste su didelėmis benzino kolonėlėmis periferija visuomet yra centre, nepastebimai į jį įsiterpusi. Paeini vos kelis žingsnius ir miestas tampa atviru lauku, dar pora žingsnių – ir jis virsta kaimu. Jei būtų žiema, kalbėtumės mašinoje, o vasarą, atidarius duris, net galima išgirsti laukus, jie labai arti. Dažnai tokia greitai besikeičiančių atstumų situacija nepastebėta užsilikdavo atmintyje. Ar gali būti, kad tokias staigias jungtis kūrė automobilio greitis, o vėliau – ir atmintis?

Miestai su didelėmis benzino kolonėlėmis gali sekundei perkirpti geografiją, kaip gyvulys, žiūrintis į žmones, ir žmonės, kurie kartais tai pastebi. Tokie žiūrėjimo aktai yra apžiūrimi parodoje Miegalius.

„Karvės akis, būtent apie tai aš ir galvoju. Gal pavyktų sukurti aiškų vaizdą iš vienos pusės ir tokį kaip per žiūronus iš šalikelės iš kitos, kad atitolti ir priartėti galima būtų labai staigiai. Kaip nuolat keičiasi vaidmenimis stėbėtojas ir tai, kas stebima.“

„Tiksliau: man taip ir atrodė, kad miesto ir benzino kolonėlės santykis, sukuriantis labai lengvai pasiekiamos periferijos situaciją, kuomet miestas ir miškas, darbas ir dykinėjimas, galvojimas ir spoksojimas atsiduria taip arti vieni kitų, prašosi kažkokio vertimo. Vertimo, kuris virstų parodos pagrindu.“

Six Ways to Sunday – tai Milano organizacijos Peep-Hole programa, kurios metu jos parodų erdvė laikinai tampa vis kitos užsienio meno institucijos satelitu. Projektą Miegalius kaip pasiklydusią parodą Šiuolaikinio meno centro vardu kuruoja Virginija Januškevičiūtė ir Valentinas Klimašauskas. Projektą lydės Šiuolaikinio meno centro ir Mousse Publishing platinamas katalogas, sukurtas drauge su popieriaus inžinieriumi Miku Malkovu.