Gruodžio 3 d. Prahos Nacionalinėje galerijoje vyks dar vienas 14-osios Baltijos trienalės leidinio pristatymas. Pristatyme dalyvaus trienalės kuratoriai bei leidinio sudarytojai Valentinas Klimašauskas ir João Laia, Prahoje gyvenanti Slovakijos menininkė Anna Daučíková, bus rodomi jos bei Agnieszkos Polskos, Anastasijos Sosunovos ir Yaremo Malashchuko kartu su Romanu Himey sukurti filmai. 

Knyga „14-oji Baltijos trienalė: Nesibaigiančios kovos (Skaitiniai)“ išleista anglų kalba bendradarbiaujant su Mousse Publishing bei partneriais Latvijoje ir Estijoje. Angliškas leidinio pavadinimas – „Baltic Triennial 14: The Endless Frontier (A Reader)”, jį sudaro 2021 m. Vilniuje vykusių trienalės parodų dokumentacija bei tekstai, kuriuos specialiai šiam leidiniui parašė Aleksei Borisionok ir Olia Sosnovskaya, Michał Grzegorzek, Michal Novotný, Zane Onckule ir Borbála Soós.

14-oji Baltijos trienalėje (BT14) dėmesys buvo telkiamas į Centrinę bei Rytų Europą, remiantis įsitikinimu, kad kol įvairių šio regiono šalių integravimasis į tarptautinius tinklus ir sistemas tebėra fragmentiškas bei netolygus, mąstyti apie tai, kas lokalu, paradoksaliai reiškia ir kvestionuoti globalumą. Tad „Skaitiniuose“, atsižvelgiant į suskaidytą šio regiono sandarą ir tarpvalstybinius ryšius, pateikiama serija tekstų, kuriuose aptariami šio regiono apibrėžimai, istorija, potencialas ir ateitis.

Gravitacinė šio regiono trauka dar labiau išryškinama kylančių ar grėsmingai artėjančių įtampų, išnyrančių ir už jo ribų – tokių kaip dezinformacija, žmogaus sukurtos ekologinės katastrofos, nativistinis nacionalizmas ar nenormatyvių identitetų varžymas. 

Prieš 2022 m. Rusijos invaziją į Ukrainą surengtos trienalės pavadinimas pasiskolintas iš Eglės Rindzevičiūtės esė apie kultūrinius karus „Kultūros politikos transformacija Rytų Europoje: Nesibaigiančios kovos“ (angl. „Transforming Cultural Policy in Eastern Europe: The Endless Frontier“) (2021 m.), kurį ji, savo ruožtu, pasiskolina iš Vannevaro Busho.

Leidinys Prahoje pristatomas kaip platesnės Prahos Nacionalinės galerijos renginių programos, organizuojamos Jindřicho Chalupecký’io vardo meno premijos kontekste, dalis.