Vasario 20 d., ketvirtadienį, 18 val.

Seminaras „Miestas. Lūžio taškai“ – tai trečiojo Architektūros [leidinių] fondo dalis, skirta šiandieninių miestų erdvinių praktikų pokyčiams tirti.

Seminare bus toliau nagrinėjama 2011 m. Architektūros [pokalbių] fondo cikle inicijuota miestų lūžio taškų tema. Šį kartą seminare bus remiamasi keturių miestų pavyzdžiais: įkvepiantys pašnekovai – urbanistas Mindaugas Pakalnis, miesto erdvių teoretikas Benjamin Cope, sociologas Siarhei Liubimau ir tarpdisciplininis menininkas Miodrag Kuč – diskutuos apie svarbiausius pastarojo dešimtmečio Varšuvos, Vilniaus, Minsko ir Berlyno lūžius. Seminarą ir diskusiją moderuos filosofas Nerijus Milerius.

Pranešimų temos:
Benjamin Cope. Sekant duomenis (lūžio taško link?) – Praga rajonas Varšuvoje
Mindaugas Pakalnis. Vilnius lūžio taške: dezintegracijos iššūkiai
Siarhei Liubimau. Populiarusis urbanizmas ir egalitarizmo problema
Miodrag Kuč. Berlynas. Tampantis „normaliu“?

Seminaras vyks anglų kalba.

Benjamin Cope – EHU Kritinio urbanizmo laboratorijos vadovas, dėsto kursus „Localised Cultural Industries“, „The Production of Space in the Digital Age“, „Mapping the Everyday“ ir „Gender and Space“. Jo tyrimų sritys: kritinė erdvių teorija ir postsocialistiniai miestai, lokalizuotų kultūrinių įvykių tyrimai, miestas ir medijos. Cope taip pat dirba Zachęta Nacionalinėje meno galerijoje Varšuvoje ir yra grupės „Nagual“ (Baltarusija) narys.

Mindaugas Pakalnis – architektas, urbanistas, buvęs savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ vyriausiasis architektas, 2004–2013 m. dalyvavęs svarbiuose Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų plėtros projektuose. Nuo 1996 m. dėsto VGTU architektūros fakultete. Pakalnis tiria šiandieninės urbanistinės plėtros iššūkius Lietuvos miestuose, padrikos miestų plėtros ir prarasto tankumo pasekmes, socialinę miesto segregaciją ir siekia atrasti gyvybiškai svarbius miesto renovacijos modelius.

Siarhei Liubimau – sociologijos mokslų daktaras (Lenkijos mokslų akademija), dėsto sociologijos, miesto ir medijų kursus Europos humanitariniame universitete Vilniuje, anksčiau buvo mokslinis bendradarbis Bauhaus-Dessau fonde, Centrinės Europos universitete Budapešte ir Humanitarinių mokslų institute Vienoje.

Miodrag Kuč – tarpdisciplininis menininkas ir miesto teoretikas, studijavęs architektūrą ir urbanistiką įvairiuose kultūriniuose kontekstuose. Kuč nagrinėja trumpalaikių struktūrų vaidmenį kintančiose urbanistinėse sąlygose ir marginalinių socialinių grupių erdvių pasisavinimus. Kuč įkūrė studiją „ParaArtFormations“, kurios darbuose apjungiamos miesto studijos, performatyvusis planavimas, meninės intervencijos ir mikropolitika. Šiuo metu Europos humanitariniame universitete jis dėsto Kritinio urbanizmo studijų kursus ir vadovauja Urbanistinės pedagogikos institutui (Youth Centre BDP-Luke).

Nerijus Milerius – VU Filosofijos katedros docentas, parašęs disertaciją kasdienybės tema. Jo tyrimų sritys aprėpia kasdienybės teorijas ir praktikas, teorines miesto tyrimų problemas, architektūrines miestų transformacijas Vidurio ir Rytų Europos regione, vizualiuosius reiškinius ir kino filosofiją. Milerius organizavo ir dalyvavo eilėje konferencijų ir seminarų filosofijos ir miesto tyrimų temomis, rengia leidinius filosofijos, miesto tyrimų ir vizualinės kultūros klausimais.

Apie projektą: Architektūros [leidinių] fondas (A[L]F) – tai virtualių leidinių apie architektūrą, urbanistiką ir dizainą platforma. Ji rengiama atsispiriant nuo temų, nagrinėtų Architektūros [pokalbių] fondo viešų paskaitų metu. A[L]F tyrimai naudoja Architektūros [pokalbių] fondo organizuotų paskaitų ciklų medžiagą. Pirmuosius du A[L]F numerius jau galima rasti internete adresu www.archfondas.lt/leidiniu/, o šių metų viduryje pasirodys ir trečiasis numeris „Miestas. Lūžio taškai“. Jame bus pristatomos penkios 2011–2012 m. Architektūros [pokalbių] pašnekovų paskaitos. Miles Glendinning, Matthias Rick, Tim Rieniets, Marc van Asseldonk ir Auguste van Oppen, Etienne Turpin ir Adam Bobbette, Matthias Rick nagrinėjo tokias temas kaip Atviro kodo urbanizmas, Mažėjančių miestų iššūkiai, Neįprasta architektūra: praktikos tipologija, Pasaulinė masinė statyba kaip šimtametis karas, Raumlabor skubioji urbanistika: trumpalaikė architektūra. Šio ketvirtadienio seminaro medžiaga virs keturiomis leidinio esė.

Organizatoriai: Vilniaus Universitetas ir VšĮ Architektūros fondas.

A[L]F03 „MIESTAS. Lūžio taškai “ sudarytojai: Nerijus Milerius ir Indrė Ruseckaitė.

Seminarą remia: Lietuvos mokslo taryba, projektas Nr. MIP-13527

Daugiau informacijos: Indrė Ruseckaitė, +370 67506605, www.archfondas.lt
[email protected]