Šeštadienį, kovo 24 d., 14:00-18:00 ŠMC skaitykloje

Kūrybinės dirbtuvės, kuriose mes tyrinėsime, kaip skirtingos disciplinos susisieja ir persipina pačiais netikėčiausiais būdais, galinčiais padėti mums ir mūsų kūrybiniam darbui. Šiuos klausimus nagrinėsime fano, mėgėjo, pradedančiojo – t.y. asmens, kuris vis dar yra plastiškas ir prisitaikantis – požiūriu ir atsiribosime nuo modernių kategorijų griežtumo bei suvaržymų. Mes neišsižadėsime eksperto amato, bet iš naujo atrasime meilę pirmiems susidūrimams su pasirinkta medija, kad galėtume apjungti žinojimą ir norą kurti ateities išmintį. Visa tai įrėmins paties Shane’o Andersono pastangos tyrinėti, kaip siejasi krepšinis, politika, dvasingumas ir estetika. Serijoje pratimų bandysime sukurti būseną, kuri būtina ekspresijai ir geresniam derėjimui su pačiais savimi bei mus supančiu pasauliu.

Startinis penketas:
C Krepšinis
PF Politika
SF Dvasingumas
SG Poezija
PG Tu

Atsarginiai žaidėjai:
Priklausomai nuo dalyvių

Poros:
Pats vs. pats
Pradedantieji vs. ekspertai
Takumas vs. griežtumas
Precizika vs. atmestinumas
Meilė vs. arogancija

Shane Anderson yra knygų „Études des Gottnarrenmaschinen“ („Broken Dimanche Press“), „Soft Passer“ („Mindmade Books“) ir „Meditasjoner over melaniske stråler“ („Beijing Trondheim”, vert. Mathias R. Samuelsen) autorius. 2017 m. jis buvo reziduojantis poetas projekte „Skulptur Projekte’s Kur + Kür”, o jo verstą Ulfo Stolterfohto knygą „The Amme Talks” išleido „Triple Canopy” leidykla. Šiuo metu jis kuria nefikcinį projektą – gyvenimo eksperimentą „Skaičių stiprybė, arba, Mokytis vilties iš sporto” („Strength in Numbers; or, Learning Hope from Sports”). Pasitelkiant poezijos, dvasingumo, sporto ir politikos sferas jame tyrinėjama, kaip keturios pagrinidinės NBA komandos „Golden State Warriors” vertybės – džiaugsmas, sąmoningumas, užuojauta ir konkurencija – gali būti integruotos į mūsų pačių gyvenimą. Andersonas gyvena Berlyne.

Dalyvavimas nemokamas. Kūrybinės dirbtuvės vyks anglų kalba.
RSVP [email protected]