Kviečiame į nemokamas edukacines parodų kūrimo dirbtuves Šiuolaikinio meno centre skirtas 13–15 metų moksleiviams.

Kokios idėjos naujai parodai gali kilti tuščioje ŠMC ekspozicijų salėje? Dirbtuvėse moksleiviai kurs parodą – jie taps ir menininkais, ir parodų kuratoriais, ir ekspozicijų kūrėjais. Dalindamiesi savo istorijomis, mintimis įkvėptomis įvairių kasdienių ir meno objektų rastų ŠMC erdvėse, dirbtuvių dalyviai komandiniu kūrybiniu darbu kurs jiems įdomiausią parodą. 

Dirbtuvės apims šias temas: bendradarbiavimą tarp menininkų ir kuratorių; kalbos naudojimą parodoje; parodos naratyvo kūrimą. Adaptuodami agregavimo principą, taikomą informacijos apdorojimo srityse, individualiai vystytos idėjos bus svarstomos grupėse ir bus prieinama prie bendros idėjos ir parodos. Užsiėmimų metu klausime: kaip kūnai juda erdvėse, skirtose eksponuoti ir išsaugoti artefaktus ir meno kūrinius? Kam skirti meniniai tyrimai ir kaip jie skatina kasdienį kūrybiškumą? Kokie žodžiai iš tikrųjų slysta mums iš liežuvio, kai klaidžiojame po aidų kupinas sales?

Šių dirbtuvių formatas išsivystė tiriant metodus ir priemones, padedančius kuratoriams ir meno pedagogams skatinti kūrybiškumą, nehierchinį grupinį darbą ir kritiškumo vystymą, kurie įgalina įvairias amžiaus grupių žmones ir bendruomenes įsitraukti į vietinės kultūros kūrimą. 

Užsiėmimai bus vedami meno pedagogo, menininkės ir ŠMC kuratorės, kurie padės dalyviams kartu atskleisti šiuos meno ir parodų kūrimo būdus. Moksleivių grupės kviečiamos dalyvauti vienose arba visose trijose dirbtuvėse.