C.T. Jasper ir Joanna Malinowska: Halka/Haitis: sugrįžimas į Vilnių
2016.01.29–03.13
Kuratorė: Magdalena Moskalewicz

Parodos atidarymas: sausio 29 d., penktadienį, 18 val.

Praėjus 168 metams po premjeros Vilniuje, lenkų opera „Halka“ sugrįžta į šį miestą – tiesa, ypatinga forma.

Tragiška meilės istorija – Stanisławo Moniuszko opera „Halka“, sukurta tuo metu, kai Lenkijos ir Lietuvos valstybė buvo okupuota Rusijos – neseniai buvo pastatyta Kazalėje, Haityje, ten gyvenantiems vietos lenkams (save vadinantiems „Le Polone“) – lenkų karių, kovojusių už Haičio revoliuciją XIX a. pradžioje, palikuoniams. Lenkai, Napoleono atsiųsti į Sent Domingą malšinti vergų maišto ir prisijungę prie Bonaparto, kad kovotų už savo šalies nepriklausomybę, manoma, susivienijo su vietos sukilėliais. Už tai lenkams buvo suteiktas juodaodžių garbės statusas, jie įsikūrė Haityje, o jų palikuonys ir šiandien tebegyvena kalnų kaimelyje Kazalėje.

Šio neįprasto operos pastatymo, įgyvendinto bendradarbiaujant Lenkijos operos dainininkams ir Haičio šokėjams bei muzikantams, videodokumentacija Vilniuje pristatoma didelio mastelio panoraminės projekcijos pavidalu. Pirmąkart šis projektas buvo pristatytas Lenkijos paviljone 2015 m. Venecijos bienalėje, kur jis tapo tradicinių meno formų galios konstruoti nacionalines tapatybes tyrimu – ypač aktualiu sudėtingame pokolonijiniame kontekste.

Tuo tarpu operos „Halka“ sugrąžinimas į Vilnių įgyja papildomų poimperialistinių reikšmių, taip vis labiau sudėtingėjant nacionalinės tapatybės, kurią ši opera ilgą laiką turėjo reprezentuoti, sampratai. Laikyta fiasko po 1848 m. premjeros Vilniuje ir tik po dešimtmečio sulaukusi pripažinimo Varšuvoje, lenkų nacionalinė opera į Lietuvą sugrįžta per Haitį – tai gana netikėtas posūkis sudėtingoje ir susipynusioje šių dviejų kaimyninių šalių istorijoje.

Organizatoriai: Šiuolaikinio meno centras, Vilnius ir „Zachęta“ nacionalinė dailės galerija, Varšuva
Paroda įgyvendinta bendradarbiaujant su Culture.pl.
Parodos partneriai: Lenkijos institutas Vilniuje ir programa „Erasmus+“