Liepos 20 d. 18 val. Pietinėje salėje performanso „Tradicija“ dokumentacijos, videoperformanso „10“ ir filmo „Šventvietė“ seansai. Dalyvauja performanso videoperformanso „10“ autorė Jurgita Žvinklytė ir filmo „Šventvietė“ autorius Žilvinas Danys.

„Tradicija“
Performanso dokumentacija, 7 min., 2010 m.

Autorius: Arnas Anskaitis
Kalba: lietuvių
Be titrų

Studentų choras, suburtas iš įvairių Vilniaus dailės akademijoje dėstomų disciplinų – architektūros, dailėtyros, dizaino, fototografijos-videomeno, grafikos, keramikos, vitražo, kostiumo dizaino, skulptūros, tapybos, tekstilės ir kitų specialybių – studentų ir absolventų, buvo pakviestas įsitraukti į kūrinio įgyvendinimą. Atidarant parodą choristų paprašyta atsistoti pažymėtoje vietoje ir pagal „ilgiausių metų“ melodiją išdainuoti žodžius „dailioji dailė“. Šiuo veiksmu norėta atkreipti dėmesį į žodį „dailė“, jo skambesį ir reikšmę akademijai.

Performanso dokumentacija buvo rodyta:
„Peržiūra. Arnas Anskaitis“, galerija „Vartai“, Vilnius, 2012 m.

„10“
Videoperformansas, 20 min. 24 sek., 2011 m.

Autorė: Jurgita Žvinklytė
Operatoriai: Vitalis Vitaleus, Danutė Gambickaitė, Jolanta Marcišauskytė, Marija Ražinskaitė, Ieva Baltrėnaitė, Kristina Cibulskytė, Milda Simanavičiūtė, Marta Žuravskaja
Scenarijaus autorė: Jurgita Žvinklytė
Montažo režisierė: Jurgita Žvinklytė
Performanso dalyvė: Jurgita Žvinklytė
Įžanginiai titrai: lietuvių k.

Videoperformanso autorė išsikelia užduotį savo kūnu sujungti erdvėje nematomas linijas: Jurgita Žvinklytė improvizuoja naudodama savo kūną kaip nekintantį matą. Veiksmas vyko 2011 m. birželio 1-10 d. Kalnų parko estradoje, Vilniuje.

Jurgitos Žvinklytės komentaras:
Minklė: Kur Žemės vidurys?
Atsakymas: Kur pats stovi.

Videoperformansas buvo rodytas:
„Ketvirtadienio peržiūra. Jurgita Žvinklytė“, galerijoje „Vartai“, Vilniuje, 2012 m.
Parodoje „Meno celės“, Vilniuje, 2011 m.

„Šventvietė“

Eksperimentinė dokumentika,18 min., 2012 m.
Autorius: Žilvinas Danys
Montažas: Žilvinas Danys, Rimas Morkūnas, Rimas Sakalauskas
Operatoriai: Feliksas Abrukauskas, Žilvinas Danys, Kristina Cibulskytė, Saulius Petrošius, Vytautas Juozėnas, Liuda Diržytė,
Panaudoti Andriaus Rugio garsai
Jorės šventės režisierius: Vytautas Lukšas
Jorės šventėje dalyvavo: bioenergetikai Kęstutis Juškys, Domas Čiapas, folkloro grupės „Kaukoras“, „Sensvaja“ ir kt.
Kalba: lietuvių

Dokumentinis filmas pasakoja apie autoriaus veiklą, susijusią su Šiaurės Rytų Lietuvoje esančia protėvių žeme, kurioje įsikūręs Kirkiliškių kaimas. Nuo 2007 m. iki 2009 m. kiekvieną vasarą šiame kaime buvo rengiamos dvi savaites trunkančios „Menų sintezės“ stovyklos, jose naujai įprasmintas vienkiemis virto kūrybos ir bendravimo platforma.

Autoriaus pastarųjų metų veikla susijusi su šios vietos įprasminimu, remiantis senovės baltų kultūros supratimo tyrinėjimu. Šiame filme atsiskleidžia su Kirkiliškių šventvietės įsteigimu susiję pagrindiniai veiklos etapai, į vieną visumą sulydantys intuiciją, vaizduotę ir socialinę realybę: konsultuojantis su bioenergetikais, etnologais, nemokslinių žinių pagrindu sudaromas šventvietės planas, Kirkiliškių kaime įsteigiama šventvietė, įkuriama Jorės šventės kūrybinė stovykla, žmonės kviečiami dalyvauti šventvietės ritualuose.

Žilvino Danio komentaras:
Senovės baltų kultūra – tai gyvas mąstymo ir interpretavimo objektas, kurio supratimas kinta laike ir erdvėje. Praeitį siekiama ne atkurti, bet ją perkurti ir pritaikyti naujam kontekstui.

Iliustracija: sustabdytas kadras iš Jurgitos Žvinklytės videoperformanso „10”