Kovo 10 d., šeštadienį, 12:00
ŠMC skaitykloje

Panašu, kad spekuliatyvusis realizmas meno pasaulyje tampa mada. Šis naujas filosofinis judėjimas siūlo posūkį nuo diušampinio principo, pagal kurį žiūrovas užbaigia meno kūrinį, prie tvirtos anti-antropocentrinės estetikos. Spekuliatyvusis realizmas (SR) prieštarauja paplitusiam požiūriui, jog daiktai prieinami tik tiek, kiek jie mums reiškiasi, vietoje to teigdamas nuo proto laisvą ir nuo žmogaus nepriklausantį pasaulį. Toks pasaulis neišvengiamai sumenkina žmogaus esatį: tarkime, filosofas Graham Harman išplėtojo sistemą, “kurioje “daiktai” laikomi egzistencijos centru ir kur žmogus klasifikuojamas tik kaip vienas iš tų daiktų.”

Taip kaip spekuliatyvieji realistai yra priešiški antropocentrinėms filosofinėms teorijoms, taip ir menininkai, kritikai bei kuratoriai, kurių praktika susisieja su SR, atmeta tokius judėjimus kaip reliacinė estetika (relational aesthetics), pagal kurią meno kūriniui gyvenimą suteikia jį suvokiantis žiūrovas. Atsisakant tokio požiūrio, praktikams lieka klausimas, kaip mene tyrinėti idėjas, kuriomis yra grindžiamas spekuliatyvusis realizmas ir kaip pakeisti reliacinę estetiką nauja teorija. Paskaita apžvelgs kai kurias jau sukurtas strategijas su nuorodomis į Alexo Cecchetti darbus ir vieną iš Šiuolaikinio meno centre jo atliktų performansų, kuriame nagrinėjama galimybė mąstyti neįmanoma. Spekuliatyvusis realizmas gali padaryti šį užmojį aiškesniu.

Rahma Khazam yra meno kritikė, gyvenanti Paryžiuje. Ji yra laisvai samdoma rašytoja, publikuojanti savo tekstus šiuolaikinio meno žurnaluose ir kataloguose bei skaitanti paskaitas apie meną ir garsą. Jos straipsnis Paslaptingas daiktų gyvenimas apie spekuliatyviojo realizmo ir meno sąsąją bus paskelbtas Springerin žurnale 2012 m. balandžio mėnesio numeryje.

Iliustracija: Epizodas iš žaidimo-pokalbio I GIOCATORI (ŽAIDĖJAI). ALEX CECCHETTI IR LIUDVIKAS BUKLYS.