Rugsėjo 15 d., ketvirtadienį,18 val. ŠMC skaitykloje

Šis susitikimas – tai pirmasis Nepriklausomos akademinės iniciatyvos teorinis seminaras. Jame bus aptariami lietuvių kalba planuojamos išleisti Michaelo Hardto ir Antonio Negri knygos „Imperija“ (Empire, 2000) fragmentai. Šią knygą Slavoj Žižek pavadino „21-ojo amžiaus komunistų manifestu“. Skaitomuose fragmentuose pristatomos esminės šių teoretikų vartojamos sąvokos, susiejančios šiuolaikinį (post)marksizmą, poststruktūralizmą ir biopolitikos teorijas. Knygos „Imperija“ pratarmėje rašoma: „valstybių suverenumo silpnėjimas nereiškia, kad silpnėja pats suverenumas. Vykstant šiuolaikinėms transformacijoms politinė kontrolė, valstybių funkcijos ir reguliavimo mechanizmai ir toliau viešpatauja ekonominės ir socialinės gamybos bei mainų srityse. Mūsų pagrindinė hipotezė tokia: suverenumas įgijo naują formą, kuriamą daugelio nacionalinių ir viršnacionalinių organų, kuriuos vienija vieninga valdymo logika. Šią naują globalinę suverenumo formą mes vadiname Imperija.“ Hardtas ir Negri yra pagrįstai laikomi optimistinės biopolitikos teorijos srovės šalininkais: jie tvirtina, kad šiuolaikinę pasaulinę tvarką, vadinamąją Imperiją, įveiks dirbančiųjų bei kapitalizmui besipriešinančiųjų visuma – daugybė.

Abu knygos autorius formavo ne tik šiuolaikinė filosofija, bet ir itališkojo politinio aktyvizmo – autonomizmo – tradicija. Michaelis Hardtas (g. 1960) – politikos filosofas ir teoretikas, šiuo metu dirbantis Duke universitete. Antonio Negri (g. 1933) – aktyvistas ir visuomenės kritikas, ilgus metus Italijos valdžios kalintas dėl tariamos įtakos XX a. 8-ojo dešimtmečio Italijos teroristų grupei „Raudonosios brigados“. Be šios knygos minėti autoriai kartu parašė dar tris svarbius veikalus – „Dioniso darbas“ (Labour of Dionysus. A Critique of the State-Form, 1994), „Daugybė“ (Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, 2004) ir „Bendrija“ (Commonwealth, 2009).

Šis seminaras – pirmasis planuojamo paskaitų, seminarų ir diskusijų ciklo renginys. Šiame cikle numatoma aktualias visuomenines, politines ir kultūrines problemas svarstyti šiuolaikinių humanitarinių ir socialinių mokslų kontekste. Dėl skaitomo teksto ištraukų ir daugiau informacijos kreipkitės telefonu +370 0280498 (Kasparas Pocius).