Gruodžio 8 d., ketvirtadienį 19:00 ŠMC skaitykloje

Šiuolaikiniame mene pastaruoju metu vis aiškiau pastebimą susidomėjimą knygomis ir įvairaus tipo spaudiniais (angl. printed matter) neseniai papildė dar vienas poslinkis – menininkų, autorių, kuratorių, grafikos dizainerių ir skaitytojų dėmesį šiandien traukia ne tiek knygos kaip baigtiniai objektai, bet, veikiau, daugybė įvairių praktikų, potencialių erdvių ir suponuojamų gestų, kuriuos kassyk pasiūlo susidūrimas su spaudiniais. Dar daugiau, šiandien leidybines praktikas vertėtų apibūdinti kaip painų, kompleksišką užsiėmimą, kuriame bendradarbiavimo, produkcijos sąvokos persipina su įvairialypių auditorijų ir viešumo (angl. public(s)). Knyga neretai suvokiama kaip savotiškas agentas, pajėgus aplink save burti žmones, erdves ir idėjas.

2007-2015 m. Paryžiuje veikęs kolektyvas „castillo/corrales“ šiems poslinkiams įvardyti siūlo išsireiškimą The Social Life of the Book (SLOB). Tokiu pačiu pavadinimu jie inicijavo ir seriją pamfletų, kuriuose skirtingi rašytojai dalinasi savo skaitymo, dizaino kūrimo, leidybos ir knygų sklaidos patirtimis šiandien. Tai tęstinis bendradarbiavimu grįstas projektas, kuriuo siekiama sukurti naują platformą diskursyviems pokalbiams apie leidybą.

Benjamin Thorel, kuris buvo vienas šio kolektyvo („castillo/corrales“) narių ir kuris yra vienas leidinių serijos The Social Life of the Book (SLOB) redaktorių, savo paskaitoje ŠMC skaitykloje ne tik pristatys konkretų projektą, bet, veikiau, pačią sąvoką, pretekstus jai atsirasti ir aidus jai atsiradus.

Vakaro metu taip pat bus pristatytas naujas, specialiai ŠMC skaityklai menininko Clément‘o Rodzielskio sukurtas kūrinys „Žiemos peizažas (Fall/ Winter)“ (2016). Kūrinys sujungs tapybinę žiemos peizažo tradiciją (Averkamp, Brueghel) su klimato kaitos reprezentacijos meno istorijoje fragmentais ir kolektyviniais galvosūkiais šiandieninės krizės akivaizdoje. Rodzielskio darbas yra pirmas ŠMC skaityklos prodiusuojamų, sezoninių (angl. season-oriented) kūrinių serijoje, skirtoje kurti paralelę su vykdoma renginių programa.

Pradėta leisti 2010 m., The Social Life of the Book (SLOB) leidinių serija – tai 16 psl. spalvotais siūlais įrišti pamfletai, prieinami prenumeratoriams ir platinami specializuotuose knygynuose. Projekto pabaigoje, 2017 m., visi tekstai rankiniu būdu bus surišti į vieną leidinį, kurio prieinamumas bus tiesiogiai priklausomas nuo poreikio. Tiek savo turinio, tiek distribucijos būdais, ši leidinių serija kviečia skaitytojus atkreipti dėmesį ne tik į spaudinių ypatybes, bet ir bendresnę žinojimo, rašymo, leidybos ir sklaidos formų ekosistemą.

SLOB #1-8 yra nuolatinės ŠMC skaityklos leidinių ekspozicijos dalis. Juos galite rasti Nyderlandų grafikos dizainerės Lindos van Deursen sudarytame rekomenduojamų leidinių rinkinyje. Pilnas leidinių sąrašas „čia“.

Benjamin Thorel yra meno kritikas, kuratorius ir redaktorius. Drauge su Antonia Carrara jie koordinuoja nepriklausomą leidybą pristatančio knygyno „Section 7 Books“ veiklą. 2012 m. jis įgijo magistro laipsnį Paryžiaus EHESS aukštojoje mokykloje. Nuo to laiko Thorel išsamiai tyrinėja šiuolaikinių menininkų redagavimo, darbo su tekstais (angl. editorial practices) praktikas, siekdamas kritiškai permąstyti jau įprastą žodyną ir analizės būdus leidybinėms praktikoms aptarti.

Paskaitos ŠMC skaitykloje proga parengto naujausio Benjamino Thorelio teksto „Šalikelės“ vertimas „čia“.

Clément Rodzielski yra menininkas šiuo metu gyvenantis ir kuriantis Paryžiuje. Jis studijavo Paryžiaus aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, ENSBA) ir savo kūrybą yra pristatęs solo parodose visoje Prancūzijoje, taip pat Romoje ir Belyne. Naujausia menininko knyga „Aube“ (2015) išleista drauge su Benjamin Thorel ir leidykla „Paraguay Press“.

Renginys vyks anglų kalba, įėjimas nemokamas.
Renginys dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos.

Vaizdas: castillo/corrales, „Situation for the Social Life of Book“, 2015. Nuosavybė: menininkai ir castillo/corrales. Sukurta Frieze Projects 2015 užsakymu.