Rengėjas: Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Finansuoja: Lietuvos mokslo taryba
Pranešimai skaitomi anglų kalba

Konferencija skirta dailės ir karo santykių klausimams pasaulinių karų metu. Šių karų, ypač Antrojo pasaulinio karo atminimas gyvas šalyse, įtrauktose į karinius veiksmus, tačiau to meto meninė kultūra ir dailė iki šiol menkai pažįstamos ir tyrinėtos. Pirmoji konferencijos diena skirta Pirmojo pasaulinio karo, antroji – Antrojo pasaulinio karo laikotarpiui, pranešėjai nagrinės karo metų dailės santykius su politika, ideologija ir propaganda, aptars dailės tendencijas ir meninio gyvenimo ypatumus, vizualinių karo įvaizdžių formavimąsi, dailininkų laikyseną, kultūros netektis. Pranešimai apima karo metų dailės aspektus įvairiose Europos šalyse – Vengrijoje, Čekijoje, Didžiojoje Britanijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, ypatingas dėmesys skiriamas Baltijos kraštų – Latvijos, Lietuvos, Estijos patyrimui, nes sovietinėje ir posovietinėje istoriografijoje ši tema buvo arba ignoruota arba nušviesta tendencingai.

PROGRAMA

2011 m. gegužės 12 d. (ketvirtadienis)
ŠMC skaitykla (Vokiečių g. 2)

9.15–9.45 dalyvių registracija

9.45 Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktorės dr. Jolantos Širkaitės pasveikinimo žodis

10.00 prof. Eduards Kļaviņš, Latvijos dailės akademija
Patriotic Rhetoric and Grim Realities of World War I in Latvian Art: the Case of Jāzeps Grosvalds
(Patriotinė retorika ir baisi tikrovė I pasaulinio karo Latvijos dailėje: Jāzepo Grosvaldo atvejis )

10.30 dr. Miklós Szekely, Budapešto Pazmany Péter katalikų universtitetas
Art Exhibitions as Communication Strategy – the Case of Hungary between 1914–1918
(Dailės parodos kaip komunikavimo strategija – Vengrija 1914–1918)

11.00 dr. Kristiāna Ābele, Latvijos dailės akademija
Out from behind the Fireplace. The Progress of Latvian Self-Assertion in the Art Life during World War I
(Anapus karo gaisrų. Latviškumo įsitvirtinimas dailės gyvenime I pasaulinio karo metais)

11.30–12.00 kavos pertrauka

12.00 dr. Kai Artinger, Berlynas
Giotto, Michelangelo, Raphael and World War I. William Orpen’s Picture of ‘simple soldier man’s’ death
(Giotto, Michelangelo, Raphael ir I pasaulinis karas. Williamo Orpeno ‘paprasto kareivio’ paveikslas)

12.30 dr. Laima Laučkaitė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Image of the Occupied City: Walter Buhe’s Vilnius of World War I
(Okupuoto miesto atvaizdas: Walterio Buhes I pasaulinio karo Vilnius)

13.00 dr. Stella Pelše, Latvijos dailės akademija
World War I and its Aftermath in Latvian Artwriting
(I pasaulinis karas ir jo poveikis Latvijos dailėtyrai)

13.30–15.00 pietūs

15.00 dr. Lijana Natalevičienė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Vilnius Diary: Lithuanian Artistic Crafts During World War I
(Vilniaus dienoraštis: I pasaulinio karo Lietuvos dailieji amatai)

15.30 Irina Pronina, Valstybinė Tretjakovo galerija, Maskva
Futuristic Battles and World War I. Pavel Filonov 1914–1919
(Futuristinės batalijos ir I pasaulinis karas. Pavelas Filonovas 1914–1919)

16.00 dr. Jonathan Black, Kingston University, London
Strident Supermen?: Constructions of British Masculinity and the Image of the Hero in World War II Portraiture of Eric Kennington (1888–1960)
(Akinantis supermenas?: britiško vyriškumo konstravimas ir Erico Kenningtono (1888–1960) II pasaulinio karo herojaus atvaizdas)

16.30 diskusijos

2011 m. gegužės 13 d. (penktadienis)
Nacionalinės dailės galerijos konferencijų salė (Konstitucijos pr. 22)

10.00 prof. Jānis Kalnačs, Vidzemės universitetas
Artist in Latvia under Nazi Occupation. War, Occupation, Power
(Dailininkas nacių okupuotoje Latvijoje. Karas, okupacija, valdžia)

10.30 prof. Vojtěch Lahoda, Prahos Karolio universitetas
‘Living in Peace’? ‘Degenerate Art’ and Czech Modernism in the Protectorate of Bohemia and Moravia
(‘Taikus sugyvenimas’? ‘Išsigimęs menas’ ir čekų modernizmas Bohemijos ir Moravijos protektorate)

11.00 dr. Anna Pravdová, Nacionalinė dailės galerija, Praha
Czech Artists Escaped in France during World War II
(Čekų dailininkai II pasaulinio karo pabėgėliai Prancūzijoje)

11.30–12.00 kavos pertrauka

12.00 Milan Pech, Prahos Karolio universitetas
Historizing Trends in Czech Art during World War II
(Istorizmo tendencijos čekų mene II pasaulinio karo metais)

12.30 dr. Gábor Pataki, Vengrijos MA Dailės istorijos institutas
‘Art under Dangerous Constellation’: the so-called ‘New Romanticism’ as a Special Form of Escapism in Central-European Art during World War II
(‘Dailė po nepalankiai išsidėsčiusiomis žvaigždėmis’: neoromantizmas kaip II pasaulinio karo Vidurio Europos specifinė eskapizmo forma )

13.00 dr. Giedrė Jankevičiūtė, Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Intimism in the Art of Lithuania: 1941–1944
(Intymizmas Lietuvos dailėje: 1941–1944)

13.30–14.30 pietūs

14.30 Kristina Jõekalda, Estijos dailės akademija
Heritage of Art History between Fires: Protection of Architectural Monuments in Estonia during World War II
(Dailės paveldas ugnyje: Estijos architektūros paminklų apsauga II pasaulinio karo metais)
15.00 Uladzimir Valodzin, Baltarusijos nacionalinis dailės muziejus
Janka Kaškiel: the Caricaturist who Served the Bolshevik and Nazi Regimes
(Janka Kaškiel: karikatūristas, tarnavęs bolševikų ir nacių režimams)

15.30 Rasa Antanavičiūtė, Vilniaus dailės akademija
Urban Development of Vilnius during World War II: Ideological Interventions
(Vilniaus urbanistinė raida II pasaulinio karo metais: ideologinės intervencijos)

16.00 diskusijos ir konferencijos uždarymas Nacionalinės dailės galerijos kavinėje

18.00 NDG parodos Paminklai, kurių nėra: pasivaikščiojimas po Vilnių (kuratorės Rasa Antanavičiūtė, Živilė Etevičiūtė, Eglė Mikalajūnaitė) atidarymas

Iliustracija: Walter Buhe „Kaizerio Vilhelmo gimtadienio išvakarės Vilniuje 1917“ (Bildersschau der Wilnaer Zeitung, 1917, Nr. 4)