ŠMC skaitykloje grupės „Forensic Architecture“ (FA) projektų vadovė Sarah Nankivell pristatys inovatyvias FA metodologijas ir išsamiai aptars naujausius jų vykdomus tyrimus. Nankivell dėmesio centre – FA naudojamos technikos, leidžiančios surinkti įrodymus apie kultūros vertybių naikinimą nūdienėse konfliktų zonose. Šioje paskaitoje taip pat bus aptariamas estetikos ir reprezentacijos vaidmuo grupės darbuose bei teiraujamasi, kaip ir kodėl jų vykdomi šiuolaikinių socialinių ir politinių procesų tyrimai vis labiau persipina su dalimi kultūrinių ir meninių erdvių.

Multidisciplininę tyrimų agentūrą „Forensic Architecture“ 2010 m. įkūrė profesorius Eyal Weizman. Savo veikla FA įsipareigoja plėtoti ir vystyti naujų įrodymų surinkimo technikų sklaidą bei surinkti ir pristatyti pažangiausią erdvinę analizę teisiniuose, politiniuose ir kultūriniuose forumuose. Pastaraisiais metais, kartu su žmogaus teisių pažeidimų aukomis arba juos atstovaudami, FA įgyvendino serijas tarptautinių tyrimų, tarp kurių – karo nusikaltimai, politiškai ir rasistiškai motyvuotas smurtas, kultūros paveldo naikinimas konflikto metu.

Tai yra antrasis trečiojo paskaitų ciklo „Mąstant apie šiuolaikinį meną“ (Thinking Contemporary Art), skirto šiuolaikinio meno teorijai, renginys. Naujausio paskaitų ciklo tema yra tiriamoji estetika, o jos centre – meno, naujųjų technologijų ir politikos susikirtimo taškai. Ypatingas dėmesys skiriamas meninėms praktikoms ir kritinėms metodologijoms, narpliojančioms materialių infrastruktūrų ir galios srautų mazgus vadinamajame post-tikrovės laike, kuriame šiandien gyvename. Viena pagrindinių ciklo užduočių – įvertinti meno galias susigrumti su nutildytais naratyvais ir analizuoti dinamiškas ir neretai svaiginančias fakto, fikcijos ir veiksmo sąveikas.

Šis renginys yra ŠMC skaityklos renginių programos dalis. Projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Vaizdas: Forensic Oceanography, 2013.