Balandžio 22 d., sekmadienį, 19 val. ŠMC skaitykloje

Renginys nemokamas

„Flurry“, 15-asis žurnalo „F.R.DAVID“ numeris, atsirado tik todėl, kad Amsterdamo Rietveldo akademijos biblioteka paprašė Willo Holderio pasiūlyti jos kolekcijai dešimt naujų knygų ir parengti apie jas paskaitą. Teikdamas pirmenybę originalios medžiagos reprodukavimui, o ne jos komentavimui (ar komentarams kaip medžiagai), ir norėdamas, kad kalbėtų kiti, Willas parengė paskaitą, kurios metu skaitoma iš visų dešimties knygų. Netrukus tapo aišku, kad ši paskaita galėtų tapti pagrindu naujam „F.R.DAVID“ numeriui. Transkribavimo metu atsirado papildomos, asociatyviai su paskaita susijusios medžiagos; baigiamąjį žodį apie Verity Spott poeziją leidiniui parašė Danny Haywardas.

Tipografas Willas Holderis kartu su įvairiais menininkais ir muzikantais kuria sakytinius ir spausdintinius leidinius. Jį domina pokalbis kaip pašnekovams bendrų „leidybos“ salygų kūrimo modelis ir įrankis – kai užsakovo, autoriaus, subjekto, redaktoriaus, leidėjo, skaitytojo ir tipografo vaidmenimis improvizuojama ir keičiamasi, vietoj to, kad jie būtų apibrėžti ir paskirstyti iš anksto.

2015 metais Willas Holderis (su Paulo Hamlyno prizo parama) įsteigė „uh books“ – leidyklą, kurios veikla koncentruojasi kažkur tarp fonetinio „uh“ garso ir grafinio „a“ ženklo, ir kuri tyrinėja spausdinto puslapio reikšmę sakytinei kalbai, pokalbiui, judesiui ir garsui. Leidykla registruoja ir kuria kolektyvines vertes ir reikšmes situacijose, kur atsakomybės už pokalbį/produkciją negali prisiimti joks vienas autorius-genijus. „uh books“ leidžia „F.R.DAVID“ – tipografinį žurnalą, kuriame tyrinėjama skaitymo ir rašymo vieta meno praktikoje. Šis žurnalas leidžia leidėjų ir platintojų surinktas lėšas panaudoti leidžiant tokių meninkų kaip Emmie McLuskey, Lucy Skaer, Cara Tolmie ir Chrisas Evansas knygas. Premti šią leidyklą galite užsisakydami leidinius interneto svetainėje www.uhbooks.directory.

Balandžio 23 ir 24 d. Vilniaus dailės akademijoje vyks atviros kūrybinės dirbtuvės-seminaras su Willu Holderiu, kviečiame prisijungti: http://www.vda.lt/lt/naujienos/open-lecture-will-holder-our-values-make-us-different