Šiuo metu vyksta kapitalinis ŠMC pastato remontas. Kviečiame sekti ŠMC parodų ir renginių programą kitose erdvėse.

Parodos

Velykinė dailės paroda

Išsklaidyti tamsą

Kristina Gudonytė. Tapyba

Lisa Schmitz. Instaliacijos

Saulius Paukštys. Portretai

Violeta Gaidamavičiūtė-Kiselienė. Grafika

Respublikinė estampo paroda

Vincas Norkus. Tapyba

Saulė Kisarauskienė. Tapyba, grafika

Vaidilutė Grušeckaitė. Kūrybos paroda

Respublikinė akvarelės paroda

Forma anthropologica. Lietuviškas fragmentas

Galina Bugajeva. Grafika

Grupė „Pogonia” (Baltarusija). Tapyba, grafika

Veiksmas ir vaizdinys. 7-9 dešimtmečių lietuvių dailė

Aldona Visockienė, Antanas Visockis. Keramika ir akvarelė

Velykinė dailės paroda

Aloyzas Stasiulevičius. Tapyba, piešiniai

Vilnius XIX a. piešiniuose ir akvarelėse

Nepripažįstantys sienų. Austrijos ir Lietuvos dailininkų kūrybos paroda

Birutė Stulgaitė. Metalo plastika

Geros blogybės (Vilniaus dvylika). Tapyba

Pasaulio spaudos fotografija

Paulius Normantas. Nuo Butano iki Baltistano. Fotografija

Rūta Katiliūtė. Tapyba

Respublikinė paroda. Keramika, stiklas, metalas, oda

Romanas Sirotskis. Grafika

Antanas Mončys. Skulptūra

Juri Ojaver (Estija). Skulptūra

Algirdas Šeškus. Paveikslai

Grupė “Post Ars”. Fotodokumentai, projektai, piešiniai, veiksmai

Cižikas, Umbrasas, Žebenka. Tapyba, objektai

Dalia Matulaitė. Legendos. 91 rugpjūčio meditacijos

Lietuvos tekstilė ‘92

Marius Jonutis. Tapyba, skulptūra, grafika

Šarūnas Sauka. Pragaras

Panevėžio simpoziumų keramika

Jonas Gasiūnas, Ričardas Nemeikšis. Tapyba

Arūnas Vaitkūnas. Tapyba

Danijos ir Baltijos šalių taikomosios dailės paroda

Daniliauskaitė, Daniliauskienė. Grafika ir karpiniai

Yngve Zakarias (Berlynas). Kūrybos paroda

Perkela-2

Valentinas Antanavičius. Grafika, piešiniai

Grupė “1”

Raimundas Sližys. Tapyba 1979-1992

Petras Repšys. Skulptūra, grafika

Ilja Kabakov. Lentelės

Multiple Memories. JAV grafikos kolekcija iš 1991 m. Liublianos bienalės

Grupė “24”. Tapyba, skulptūra. Antroji paroda

Naujosios komunikacijos mokykla. Pornografija

Prancūzijos ir Baltijos šalių videomeno festivalis