Skaityklos katalogas

Alfonsas Andriuškevičius
Autorius
Pavadinimas
Leidėjas
Metai
Kodas
The Prestel Dictionary of Art and Artists in the 20th Century.
Prestel.
2000
RAA016
Miestelėnai. Miestas ir postmodernioji kultūra.
Taura.
1995
RAA023
Classic Haiku: an Anthology of Poems by Basho and His Followers.
Dover Publications.
2002
RAA032
Grožio kontūrai. Iš XX amžiaus užsienio estetikos.
Mintis.
1980
RAA034
Mythologies.
Hill and Wand, New York.
1972
RAA026
Writing Degree Zero.
Hill and Wang, New York.
1977
RAA027
Image - Music - Text.
Hill and Wang, New York.
1978
RAA028
Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism.
Hackett Publishing Company.
1981
RAA019
Teatras.
Baltos lankos.
2009
RAA041
Literatūros analizės kritinių metodų pagrindai.
Baltos lankos.
1998
RAA033
Jeigu keleivis žiemos naktį.
Baltos lankos.
2006
RAA044
Nematomi miestai.
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
2006
RAA001
Maras.
Baltos lankos.
2009
RAA042
Styles, Schools and Movements. An Encyclopaedic Guide to Modern Art.
Thames and Hudson.
2002
RAA039
The Truth in Painting.
The University of Chicago Press.
1987
RAA002
Introduction to Aesthetics: an Analythic Approach.
Oxford University Press.
1997
RAA025
The Collected Essays and Criticism, vol. 1.
The University of Chicago Press.
1988
RAA004
The Collected Essays and Criticism, vol. 2.
The University of Chicago Press
1988
RAA005
The Collected Essays and Criticism, vol. 3.
The University of Chicago Press.
1995
RAA006
The Collected Essays and Criticism, vol. 4.
The University of Chicago Press.
1995
RAA007
Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas.
Blackwell.
2003
RAA031
The Postmodern Turn. Essays in Postmodern Theory and Culture.
Ohio State University Press.
1987
RAA008
The Dismemberment of Orpheus: Towards a Postmodern Literature.
The University of Wisconsin Press.
1982
RAA030
What the Butler Saw: Selected Writings by Stuart Morgan.
Durian Publications Ltd.
1996
RAA037
Kultūros posūkis.
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
2002
RAA009
Procesas. Novelės.
Baltos lankos.
2004
RAA040
The Visual Dialogue: An Introduction to the Appreciation of Art.
Holt, Rinehart and Winston.
1967
RAA017
The Optical Unconscious.
The MIT Press.
1994
RAA010
Signs of Psyche in Modern and Postmodern Art.
Cambridge University Press.
1993
RAA035
Dykuma.
Trigrama.
2008
RAA022
Penkiasdešimt pagrindinių šiuolaikinių mąstytojų. Nuo struktūralizmo iki postmodernizmo.
Charibdė.
2001
RAA038
Akis ir dvasia.
Vilnius, Baltos lankos.
2005
RAA011
The Primacy of Perception.
Northwestern University Press.
1964
RAA012
Selected Poems.
Faber and Faber.
2002
RAA013
Ties grožio vertybėmis.
Vilnius, Baltos lankos.
1994
RAA018
A Roger Fry Reader.
The University of Chicago Press.
1996
RAA036
Art and Its Significance: An Anthology of Aesthetic Theory.
State University of New York Press.
1984
RAA014
Aukščiau gegnes, dailidės / Susipažinkite, Simoras.
Baltos lankos.
2010
RAA043
Laiškai Liucijui.
Tyto alba.
2010
RAA045
Estetika.
Mintis.
1970
RAA020
A Barthes Reader.
Hill and Wang.
1982
RAA029
Kvepalai.
Vilnius, Alma littera.
2007
RAA015
Dzieje Szesciu pojec.
Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
1975
RAA021
Nuo vaizdo į erdvę. Apie semiotinę dailėtyrą.
Baltos lankos.
1994
RAA024